Comunicació

Arxivística

Llibres

Localitzeu al Cercador obres que parlin d'arxivística, de les diferents tipologies d'arxius o d'arxius d'un país o regió concreta cercant per matèria Arxius. A la cerca avançada 
Introduïu al camp Matèria el nom de l'arxiu si busqueu documents sobre un arxiu en concret. Per exemple, Arxiu Nacional de Catalunya, Arxiu de la Corona d’Aragó, Archivo Histórico Nacional.

Revistes

Al Cercador aneu a la cerca avançada feu una cerca per la matèria Arxius – Revistes per conèixer les revistes d'arxivística que es conserven a les biblioteques UAB, tant en paper com en format electrònic.

D'altra banda, la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General disposa d'una col·lecció de revistes d'arxivística i butlletins d'arxius, donatiu de l'Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED), adscrita a la UAB, amb la qual hi ha un acord de col·laboració. Es conserven en un dels dipòsits de la Biblioteca.