FAS > Programes socials > Croma 2.0 > Grups de recerca

Grups de recerca UAB

Aquest projecte ofereix oportunitats als equips de recerca de la UAB des de diverses perspectives, en funció de la tipologia de la seva col·laboració.

Als equips de recerca col·laboradors, se’ls demana que preparin un projecte relacionat amb la seva àrea de coneixement que sigui motivador i d’interès pels infants dels tallers. Per a fer-ho, tenen el suport i l’assessorament d'un grup de recerca coordinador, expert en l’adaptació pedagògica dels continguts específics proposats en les activitats. Aquests també ofereixen formació als estudiants dinamitzadors dels tallers i l’equip de voluntariat perquè experimentin en primera persona els projectes que després hauran de desenvolupar dins els tallers.

El Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica (CRECIM), el grup de recerca coordinador, hi treballen investigadors i investigadores especialistes en la didàctica de les ciències, les matemàtiques i la tecnologia, i són també formadors i tècnics de suport a la recerca. El CRECIM treballa per millorar, enfortir i enriquir l’ensenyament i aprenentatge de les disciplines STEM (acrònim de Science, Technology, Engineering & Mathematics). Alhora, també dóna suport al professorat a partir de múltiples iniciatives d’innovació docent i transferències del coneixement en didàctica a la pràctica docent.
© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats