Nanopartícules inorgàniques i lligands funcionals


Investigador principal
Josep Ros Badosa
 
Descripció del Grup

La recerca del es centra en la síntesi i funcionalització de nanopartícules inorgàniques; metàl·liques, òxids metàl·lics (simples i binaris), fluorurs de lantànids (simples i binaris) i core@shell, i la seva encapsulació en nanotubs de carboni. Les metodologies sintètiques són bàsicament tèrmiques (“polyol” i “solvothermal”) i per microones. La funcionalització de les nanopartícules es fa a través de reaccions d’intercanvi de lligands. La caracterització d’aquests nanomaterials es fa a través de tècniques espectroscòpiques (UV-visible, IR, XPS, RMN), microscòpies electròniques, difracció de raigs X, anàlisi tèrmica, DLS, entre d’altres. També es fan estudis utilitzant la llum de Sincrotró.
Les nanopartícules sintetitzades s’estan aplicant en el camp de la Ciència de Materials en la preparació de capes de nanocompòsits YBa2Cu3O7-δ-NPs mitjançant CSD amb propietats superconductores d’alta temperatura en col·laboració amb el Grup de Materials Superconductors de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona ICMAB-CSIC en el marc del projecte europeu EUROTAPES. D’altra banda s’està estudiant l’activitat citotòxica i bactericida de les nanopartícules (en col·laboració amb altres grups de recerca) i la seva activitat catalítica.

Línies de recerca
Síntesi de nanopartícules metàl·liques i d’òxids metàl·lics per mètodes tèrmics i microones.
Nanopartícules core@shell
Síntesi de nanopartícules de fluorurs metàl·lics de terres rares.
Encapsulació de nanopartícules en nanotubs de carboni.
Preparació de nanocompòsits YBCO-NPs per CSD en col·laboració amb ICMAB-CSIC.
 
Membres doctors

Ramón Yàñez López
Jordi García-Antón Aviñó
Alba Garzón Manjón
Jordi Martínez Esaín
ChangYong Lu
Natalia Chamorro Garcia
Josefina Pons Picart
Parc de Recerca UAB Transferència de tecnologia i coneixements de la UAB i d'altres institucions

 

Tesis en xarxa TDX

 

UAB Divulga La revista de divulgació científica de la UAB

 

Intranet del departament Intranet del departament

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Química
Edifici C, Facultat de Ciències
08193 - Cerdanyola del Vallès
TEL: +34 93 581 19 97

d.quimicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona