Maria Prat Grau (Coordinadora)
Llicenciada en Educació Física
Doctora en Pedagogia
Professora titular del Departament d’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB
Montserrat Antón Rosera
Llicenciada i Doctora
Professora titular del Departament d’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB
Directora de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB
Lurdes Martínez Mínguez
Diplomada en Magisteri, Llicenciada i Doctorada.
Professora del Departament d’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB
Spei Macià Fàbrega
Llicenciada en Educació Física
Diploma d’Estudis Avançats
Tesi Doctoral en curs
Professora titular del Departament d’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB
Joan Estrada Aguilar
Llicenciat i Doctor en Educació Física
Professor titular del Departament d’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB
Tomàs Peire Fernández
Llicenciat en Educació Física
Tesi Doctoral en curs
Professor titular del Departament d’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB
Carles Ventura Vall-Llovera
Llicenciat en Educació Física
Doctor en Psicologia
Professor del Departament d’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB
Meritxell Bonàs Solà
Llicenciada i Doctorada.
Professora del Departament d’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB
Christiane Guerao Barbier
Llicenciada en Educació Física
Diploma d’Estudis Avançats en curs
Professora del Departament d’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB
ICE
Gonzalo Flores Aguilar
Llicenciat en Educació Física
Diplomat en Magisteri, especialitat d’Educació Física
Diploma d’Estudis Avançats
Tesi Doctoral en curs
Personal investigador en formació de la UAB
Xavier Orrit Prat
Llicenciat en Educació Física
Diploma d’Estudis Avançats
Tesi Doctoral en curs
Laura Carbonero Sánchez
Llicenciada en Pedagogia
Diplomada en Magisteri, especialitat d’Educació Física
Diploma d’Estudis Avançats en Didàctica de l’Expressió Corporal
Tesi Doctoral en curs
Tesis en xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

Biblioteques de la UAB Web de les Biblioteques de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Facultat de Ciències de l'Educació
Plaça del Coneixement
Despatx G6-158
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Telèfon: 935 811 679
Fax: 935 813 299

d.did.musical@uab.cat
+34 93 581 16 79

d.did.musicalarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona