Programa DRAC


 


Obert el període de presentació de sol·licituds per Convocatòria DRAC 2019.
 


La Xarxa Vives és una associació d'universitats sense ànim de lucre que potencia les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra i també d'altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeti coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potenciar la utilització i la normalització de la llengua pròpia.

L'acta de constitució es va signar el 28 d'octubre de 1994 a la ciutat de Morella (Els Ports), on es van reunir els rectors de les 13 universitats fundadores. Actualment, la Xarxa està formada per 22 universitats amb lligams històrics, culturals i lingüístics arrelats a un mateix àmbit geogràfic.

El programa DRAC (Docència, Recerca i Activitats Culturals) té l’objectiu d’impulsar la mobilitat de tota la comunitat universitària de la Xarxa Vives, mitjançant l’atorgament d’ajuts.

Per tal d'assolir aquest objectiu, el programa conté cinc accions ben diferenciades:
 

Accions

DRAC - Estiu: ajuts per assistir als cursos o activitats que figuren a la Guia de cursos d’estiu que la XVU edita anualment. Acció adreçada a estudiants de les universitats de la Xarxa Vives que estiguin cursant estudis de grau, diplomatura, llicenciatura, enginyeria o arquitectura que tinguin més de 45 crèdits aprovats i estudiants de màsters oficials universitaris i doctorat.

DRAC - Hivern: ajuts per promoure la mobilitat dels estudiants per assistir a cursos, seminaris o altres activitats de la Xarxa Vives o de les seves universitats membres, que no es contemplin en DRAC-Estiu i de durada inferior a 15 dies. Acció adreça a estudiants de les universitats de la Xarxa Vives que estiguin cursant estudis de grau, diplomatura, llicenciatura, enginyeria o arquitectura que tinguin més de 60 crèdits aprovats.

DRAC - Formació Avançada: ajuts per promoure la mobilitat dels estudiants de doctorat i de màster oficial universitari en relació a les activitats organitzades per la Xarxa Vives, així com l'assistència a cursos, seminaris o estades de recerca en altres universitats de la XVU.

DRAC-PDI: ajuts per promoure la mobilitat del personal docent i investigador amb dedicació a temps complet per realitzar estades docents la llengua de treball de les quals sigui el català, a universitats de la XVU.

DRAC-PAS: ajuts per promoure la mobilitat del personal d'administració i serveis, laboral o funcionari, per realitzar estades en serveis, oficines o laboratoris iguals o similars al propi en les universitats de la Xarxa Vives i per assistència i/o organització de jornades o reunions relacionades amb el lloc de treball de la XVU o de les seves universitats membres.
 

Presentació de les sol·licituds
1. Les sol·licituds han de presentar-se abans de la data de realització de l’activitat, amb independència que la resolució es realitzi amb posterioritat a l’activitat.
2. En cap cas s’admeten sol·licituds per a activitats ja realitzades.
3. No s’admet més d’una sol·licitud per persona en cada període de recepció.
 

Resolucions
Les sol·licituds es podran presentar fins al 15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre, i es resoldran durant els 15 dies posteriors a aquestes dates.
 

Més informació:
Xarxa Vives d'Universitats
Programa Drac

Àrea de Relacions Internacionals 
Edifici N - Plaça Cívica
Tel.  +34 93 581 3779
programa.drac@uab.cat

Resolució DRAC Setembre 2019 (pdf MB)
Resolució DRAC Estiu 2019 (pdf MB)
Convocatòria ajuts DRAC 2019 (pdf MB)
Grau de Matemàtiques Estudiar Matemàtiques, Matemàtiques + Física a la UAB. Més info.

 

Grau d'Estadística Aplicada Estudiar Estadística Aplicada a la UAB. Nou grau. Conjunt amb la Universitat de Vic. Més info.

 

Facultat de Ciències Facultat de Ciències

 

Dissabtes de les Matemàtiques Estàs pensant en estudiar Matemàtiques?

 

Modelling for Science and Engineering Modelling for Science and Engineering

 

Biblioteques de la UAB Web de les Biblioteques de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 13 04
FAX +34 93 581 27 90

d.matematiques@uab.cat
web

 

 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona