Grau Arqueologia
   Grau en Arqueologia  

 

  Grau història    grau humanitats
                       Grau en Història                                Grau en Humanitats

 

El Departament de Prehistòria du a terme una important tasca en l’àmbit de la docència en el Grau d’Arqueologia, Grau d’Història i Grau d’Humanitats 

El Grau d'Arqueologia pretén que l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics, metodològics i tècnics de l’Arqueologia, sense oblidar els coneixements teòrics i el rigor científic propis de la formació bàsica de tot historiador, per tal que pugui treballar amb restes d'èpoques molt diverses. El grau en Arqueologia de la UAB és un dels únics quatre graus oficials d’Arqueologia de l’Estat espanyol i l’únic que compta amb la màxima acreditació de l’AQU i amb un reconeixement a la seva orientació a la recerca. 

_____________________________________

El grau d'Història proporciona un coneixement bàsic dels mètodes, les tècniques i els instruments d'anàlisi de l'historiador o historiadora, i dels conceptes, les categories, les teories i els temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica.

_____________________________________

El grau d'Humanitats té per objectiu principal que l'estudiant adquireixi una àmplia base científica i metodològica i un coneixement profund de la nostra cultura i patrimoni, des de l'origen fins a l'actualitat, recolzant-se en les grans àrees disciplinaries de les ciències humanes. 

 

Calendari Academic Facultat de Filosofia i Lletres

 

Calendari Administratiu UAB

 

Minor en Evolució i Paleontologia Humana Està dirigit als/les estudiants de qualsevol grau de la UAB, en especial a aquells procedents d'estudis dels àmbits d'humanitats

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Prehistòria
Edifici B Facultat de Filosofia i Lletres 08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 4333

d.prehistoriaarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona