Universitat Autònoma de Barcelona

Dades de la UAB

2011-2012

Gestió econòmica


Aquest apartat mostra informació sobre el pressupost de la UAB i la despesa per estudiant, com les de l'any 2011 que van ser:

339,5 milions d'euros de 
pressupost liquidat de despeses el 2011 


Per a més informació podeu desplegar el menú de la dreta.


Edita:
Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació

ogid@uab.cat

2021 Universitat Autònoma de Barcelona