Tutories de Treballs de recerca de batxillerat


A Catalunya, des de la implantació del batxillerat LOGSE, els estudiants del segon curs han de fer un treball de recerca, han d’investigar sobre un tema i presentar-ne els resultats. Aquest treball representa el 10% de la nota global del batxillerat.

Cada centre planifica la realització dels seus treballs de recerca, i per tant hi ha una certa varietat en la posada en pràctica. La majoria dels centres proposen als estudiants que iniciïn el treball quan cursen primer de batxillerat, tot i que presenten el treball a segon.

Una vintena de professorat del Departament de Geografia de  la UAB, a través del Programa Argó, proporciona una trentena de temes i assessorament per a fer el treball de recerca.

En relació a cadascun d’aquest temes s’ofereix ajut per determinar l’enfocament, la metodologia de treball, la bibliografia, els recursos i, en determinats temes, també s’ofereix l’accés a la infraestructura de la universitat.

Producció científica Accés a la producció científica dels investigadors de la UAB

 

Impacte Revistes Recull d'eines bibliomètriques i d'avaluació de les publicacions

 

UAB Innova Notícies, articles i entrevistes sobre projectes innovadors.

 

Parc de la Recerca Transferència de tecnologia i coneixements de la UAB i d'altres institucions

 

Creació d'empreses La UAB ajuda l'emprenedor a estructurar el seu projecte amb un pla d'empresa

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Geografia
Edifici B 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 581 1527

d.geografiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona