La creació de la titulació de Ciències Ambientals a la UAB l’any 1992 es va desenvolupar en un moment de canvi global on la visualització de la magnitud dels problemes ambientals i les estratègies de canvi a escala planetària es van posar de manifest en la primera Cimera de la Terra de Rio de Janeiro. La UAB va realitzar una aposta innovadora amb visió de futur articulant la primera titulació de Ciències Ambientals de l’Estat. El resultat d’aquest esforç ha estat la formació de més de mil ambientòlegs que, amb el seu treball en els àmbits de la recerca, la gestió, la tecnologia o l’educació, han aportat i aporten millores permanents a la relació home i entorn.

Què són les Ciències Ambientals?
Les Ciències Ambientals estudien, des d’una perspectiva interdisciplinar, el conjunt de qüestions relacionades amb el medi ambient i ofereixen eines per resoldre-les. Entenem el medi ambient com el conjunt d’interrelacions que es produeixen entre el medi físic i biològic per una banda i les
societats que l’habiten i el transformen. És per això que els estudis en Ciències Ambientals incorporen coneixements tant de ciències experimentals (biologia, enginyeria, medicina, física, matemàtiques química o geologia) com de les ciències socials (economia, geografia, ciències
polítiques, dret o sociologia).

Qüestions com el canvi climàtic, la gestió d’espais naturals, la generació d’energies renovables, control de la contaminació, el tractament dels residus o la sostenibilitat de les ciutats són alguns exemples on les ciències ambientals són cada dia més presents. En les darreres dècades,
d’altra banda, no només ha augmentat la sensibilització de la població vers el medi ambient sinó que també s’ha multiplicat la legislació ambiental, la recerca i l’activitat econòmica vinculada
a aquest camp. És un sector emergent on hi ha més de 8.000 empreses i uns 300.000 llocs de treball, que requereix professionals capacitats en les ciències ambientals.

Set motius per cursar el Grau de Ciències Ambientals a l'Autònoma:
1. Fou la primera universitat espanyola en implantar Ciències Ambientals l’any 1992. És la que té més experiència.
2. És una universitat de referència internacional.
3. Al pla d’estudis hi ha un equilibri entre les ciències experimentals i les ciències socials.
4. Formació global i interdisciplinar.
5. Professorat reconegut i expert.
6. Continuïtat amb un Màster Oficial de Ciència i Tecnologia Ambientals de Qualitat i un programa de Doctorat.
7. Disposa d’un dels millors centres de recerca internacionals en ciències ambientals: l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA).

Sortides professionals
Gestió del medi natural i urbà: Agroturisme, Biomassa, desenvolupament rural sostenible...; Gestors i assessors de l’administració local, autonòmica i central; estudi, disseny i implantació de polítiques ambientals; Avaluació d’impacte ambiental de projectes; desenvolupament i aplicació de la legislació ambiental; ordenació territorial i planificació estratègica; estudi, planificació i prevenció en salut i risc ambiental...
Tecnologia ambiental i empresa: prevenció, anàlisi, control i tractament de la contaminació; disseny i desenvolupament de productes i serveis ecoeficients i ecoinnovadors; arquitectura, urbanisme i mobilitat sostenible; assessorament i gestió ambiental a l’empresa; seguretat i higiene industrial; auditoria ambiental...
Recursos naturals i energètics: estudi, anàlisi i gestió de recursos naturals; eficiència energètica i energies renovables; gestió i aprofitament dels residus i els subproductes; gestió de recursos hídrics...
Educació i comunicació ambiental: docència a secundària i a la universitat en temes ambientals; sensibilització i comunicació ambiental; assessorament al tercer sector i organitzacions no governamentals; negociació, participació i mediació en conflictes ambientals...

CONTACTA AMB NOSALTRES

Grau de Ciències Ambientals Cristina Palet +34 93 581 3475

coordinacio.grau.ccaaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona