PBeques.Popup.Loading

Fundación Carolina

Entitat convocant

Fundación Carolina

Descripció

El Programa de Formació de la Fundació Carolina té com a objectius facilitar i promoure l'ampliació d'estudis de llicenciats universitaris així com l'especialització i actualització de coneixements de postgraduats, professors, investigadors, artistes i professionals procedents d'Amèrica Llatina. Per al curs acadèmic 2011-2012, l'activitat formativa de la FC s'articula a través de quatre modalitats de beques: beques de postgrau, de doctorat i estades curtes postdoctorals, de formació permanent i beques institucionals.

Tipus d'ajut

Altres Ajuts
Beques
Estudi

Import

Les condicions i la quantitat varia segons el subprograma de beques específic. Per a més informació, cal revisar l'apartat "Dotació econòmica" del programa escollit. 

Destinataris

Estudiant de doctorat
Estudiant de màster o diploma de postgrau
Predoctorals

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat
Estudis de màster o diploma de postgrau

Durada

De menys d'un any fins a quatre anys, en funció del programa d'estudis i del programa de beques seleccionats.

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

06/03/2011

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

30/06/2011

Web de sol·licitud

Fundación Carolina

Correu electrònic

informacion@fundacioncarolina.es

Web amb més informació

Fundación Carolina

Resolució

La data varia en funció del programa de beques sol·licitat.