Formació

Sortides professionals

 • Responsable de l'àrea comptable d'una empresa
 • Responsable de l'àrea comptable d'un grup d'empreses
 • Assessor comptable i fiscal
 • Consultor comptable
 • Analista financer-comptable
 • Auditor de comptes
 • Assessor i consultor en comptabilitat i auditoria

L'objectiu principal d'aquest màster és capacitar els estudiants per ser professors de llengua xinesa per a alumnes castellanoparlants de diferents perfils.

Els estudis ofereixen una formació sòlida, tant en llengua xinesa com en didàctica de la llengua, per tal que els estudiants puguin exercir com a professors de xinès en els diferents àmbits on actualment s'imparteix aquest idioma com a llengua estrangera a Espanya, tenint en compte les especificitats dels seus estudiants.

 • Governança (federacions i associacions esportives).
 • Instal·lacions i esdeveniments esportius (organitzadores de campionats, clubs esportius).
 • Esport comunitari (fundacions, municipis).
 • Consultoria esportiva (iniciatives empresarials pròpies).
 • Periodisme esportiu (mitjans de comunicació).
 • Màrqueting i patrocini (empreses privades i públiques)