Matrícula Màster i Postgraus

Matrícula màsters propis

La matrícula serveix per formalitzar el teu ingrés al programa i atorgar-te els drets al títol o certificat corresponent en la mesura en que el superis. Per a evitar-te ensurts amb la documentació requerida, et recomanem que et matriculis en els primers dies del període previst.

1. Dates de matrícula

Unes setmanes abans de l’inici del màster/postgrau rebràs un correu amb tota la informació sobre el procés de matrícula.

  • Arxivística i Gestió de Documents: En aquest aquest document podeu consultar el calendari de matrícula dels estudis de l'Escola d'Arxivística i Gestió de Documents.
  • Prevenció i Seguretat Integral: En aquest aquest document podeu consultar el calendari de matrícula dels estudis de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral.
  • Turisme i Direcció Hotelera: En aquest document podeu consultar el calendari de matrícula dels estudis de l'Escola de Turisme i Direcció Hotelera.
2. Documentació necessària per formalitzar la matrícula

- Fotocòpia compulsada del títol o original i fotocòpia simple del títol que dóna accés al màster o del certificat acadèmic oficial que n’acrediti l’expedició.

Informació per a estudiants amb una titulació obtinguda a una universitat estrangera

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de la Unió Europea, de països signataris de l’acord sobre l’espai econòmic europeu i de Suïssa, ha de ser oficial i haver estat expedida per les autoritats competents.

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de països extracomunitaris ha de ser oficial, expedida per les autoritats competents i legalitzada per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de La Haia o del Conveni Andrés Bello.

Traducció de documents expedits a l’estranger

S’accepta tota la documentació expedida en català, castellà o anglès. Pel que fa a la documentació expedida en francès, italià o portuguès, se’n pot tramitar la traducció al Servei de Llengües de la UAB. La persona interessada s’ha de fer càrrec d’aquesta gestió i de les despeses que comporti. En tots els altres casos cal adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l’anglès, efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l’estat espanyol a l’estranger, o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és nacional la persona sol·licitant.