Formació

Màsters Oficials

Màster en Gestió Esportiva / Sport Management

Clica aquí per a més informació

Màster en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants

Clica aquí per a més informació

Màster en Auditoria de Comptes i Comptabilitat

Clica aquí per a més informació sobre el Màster de Comptabilitat