El repte de la tutoria

Modalitat: virtual.
Adreçat a: professorat d'educació secundària, especialment tutors novells.
Durada: 30 hores, al llarg d'unes deu setmanes aproximadament.
Calendari: inici el 22 de febrer de 2019
Professorat: Mercè GrauPilar Martínez i Mar Mollet.
Preu: 105€
Codi curs:   3978/1              Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.

Presentació:
El curs està dissenyat amb la finalitat d’oferir un ventall de recursos, sobretot de tasques i pràctiques, que aprofundeixin en el nostre desenvolupament professional, tot adquirint les habilitats i competències que avui dia necessita qui imparteix la funció de tutor o tutora en un institut. Aquesta formació té com a punts de referència els models pedagògics i teories de l’aprenentatge més competencial del currículum, així com el paper fonamental que adquireix la tutoria en els centres.

El curs està dividit en diferents mòduls. Cada un d’ells serà una guia en l’assoliment dels coneixements necessaris per a dur a terme l’acció tutorial i orientadora sota un model competencial. Cada mòdul està pensat per a la realització de tasques que es podran posar en pràctica a cada centre des del primer dia.

Objectius:

 • Identificar els continguts i objectius de l'acció tutorial dins d'un model competencial enfocat a l'alumnat, les famílies i l'equip docent.
 • Plantejar l'acció tutorial com a funció principal de centre i d'equip docent en el marc del model de treball globalitzat.
 • Posar en pràctica activitats d’acció tutorial amb supervisió.

Continguts:

 • El paper del tutor o tutora.
 • Organització, plantejaments didàctics i indicadors de seguiment de l'acció tutorial.
 • Estratègies d'acompanyament personalitzat de l'alumnat.
 • Reflexions en equip sobre la tutoria en el model competencial i de treball cooperatiu.
 • Estratègies de coordinació amb les famílies.
 • Reflexió i aplicació d’activitats d’acció tutorial a l'aula.

Metodologia:
El curs està estructurat en diferents mòduls, on cada un d’ells aprofundirà en un aspecte de l’acció tutorial.
 • MÒDUL 1: El rol del tutor/a.
 • MÒDUL 2: Activitats a l'aula.
 • MÒDUL 3: La tutoria i el treball cooperatiu.
 • MÒDUL 4: La tutoria individual.
 • MÒDUL 5: Coordinació amb famílies. 

Certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Per tenir dret al certificat s’hauran de fer totes les activitats plantejades i caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat.
Els criteris per definir l’aprofitament se centraran en la participació als diferents fòrums, reflexió, producció i aplicació a l’aula o al centre dels continguts treballats.

Perfils professionals
Aquest curs, en les seves edicions anteriors, ha estat aprovat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per activar el perfil professional Diversitat i educació especial. En aquesta edició s'ha sol·licitat el certificat.

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.