Trobada Pràctiques Científiques amb TIC: fer, pensar i parlar ciències a secundària amb l'ús d'eines digitals


La trobada pretén generar un espai de diàleg entorn a l’educació científica i l’ús de tecnologies partint del treball del grup de docents DIATIC (Disseny i Aplicació d’activitats amb TIC). En particular, la jornada s’estructura al voltant d’una proposta sobre com dissenyar seqüències d’activitats d’ensenyament i aprenentatge amb TIC des de la perspectiva de la pràctica científica i que promoguin el desenvolupament de competències de l’àmbit cientificotecnològic i digital.

PROGRAMA

08.45 Recepció i acreditació

09.00 Presentació de la trobada


Podeu descarregar la presentació aquí

09.30 Conferència inaugural: El paper de les eines digitals per involucrar l'alumnat de secundària en pràctiques científiques

a càrrec de Víctor López, professor de secundària a l’institut Pau Vila de Sabadell i professor associat del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals de la UAB. Presentarà i discutirà com promoure el desenvolupament de competències de l’àmbit cientificotecnològic de l’alumnat a partir d’involucrar-lo en pràctiques científiques escolars tot fent ús de tecnologies educatives.

Podeu descarregar la presentació aquí

10.30 Pausa esmorzar

11.00 Tallers simultanis*

1. Estudi de la concentració de diòxid de carboni en un espai tancat Places exhaurides
La seqüència pretén que l’alumnat de 3r i 4t d’ESO elabori una proposta de solució al problema de la qualitat de l’aire dins de les aules. A partir del disseny d’un experiment, investiguen les variables que afecten la concentració de CO2 a les aules i comuniquen de forma argumentada la seva proposta de solució per tal de garantir un bon nivell de qualitat de l’aire a la seva aula. En el taller es mostraran dos exemples de muntatge experimental d’aquesta proposta, amb captadors automàtics de dades per a mòbils i un sensor de CO2 i amb un programa escrit per la placa Arduino. 


2. Com podem allargar la durada de la càrrega d’una bateria de mòbil?

La seqüència pretén que l’alumnat de 3r i 4t d’ESO utilitzi objectes tecnològics de la vida quotidiana, com són els telèfons mòbils Smartphones, amb el coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en l’impacte mediambiental. Concretament, els alumnes han de proposar una solució per estalviar la bateria del seu mòbil a partir del disseny i realització de diverses experiències que permetin evidenciar les transferències d’energia de la bateria a l’entorn. 

Podeu descarregar el material del taller aquí

Podeu descarregar la presentació del taller aquí

Podeu descarregar la seqüència didàctica completa aquí

3. Les crem(ad)es solars 
La seqüència pretén que l’alumnat de 3r i 4t d’ESO adopti mesures de prevenció i hàbits saludables en relació a l’exposició al sol i la cura de la pell, fonamentades en el coneixement de les estratègies de detecció i resposta del cos humà. Els alumnes han d’elaborar una proposta per a promoure una exposició responsable al sol mitjançant la utilització de filtres solars, tot discutint els efectes dels rajos UV a la pell i l’atenuació que poden proporcionar diversos filtres, com cremes solars, en base a informació proporcionada i a dades experimentals recollides. En el taller es mostrarà el muntatge experimental proposat, que inclou captadors automàtics de dades i un sensor de UV-B.

Podeu descarregar el material del taller aquí

Podeu descarregar la presentació del taller aquí

Podeu descarregar la seqüència didàctica completa aquí

4. Tot es mou Places exhaurides en aquest torn
La seqüència, adreçada a alumnat de 4t d’ESO, proposa l’estudi dels moviments rectilinis tot contribuint a desenvolupar un model explicatiu, que permeti als alumnes descriure i predir el moviment tant d’esportistes com de mitjans de transport. En el taller es presentaran aplicacions de Smartphone per a la recollida i tractament de dades de moviment, que són utilitzades per a l’anàlisi del moviment dels propis estudiants.

Podeu descarregar el material del taller aquí

Podeu descarregar la presentació del taller aquí

Podeu descarregar la seqüència didàctica completa aquí

12.15 Tallers simultanis*

1. Estudi de la concentració de diòxid de carboni en un espai tancat Places exhaurides
2. Com podem allargar la durada de la càrrega d’una bateria de mòbil?
3. Les crem(ad)es solars Places exhaurides en aquest torn
4. Tot es mou


13.30 Cloenda i posada en comú dels aprenentatges de la trobada i les perspectives de futur.

a càrrec de Digna Couso

Podeu descarregar la presentació aquí


* En els tallers paral·lels es presentaran 4 propostes didàctiques, dissenyades pel grup de docents DIATIC, que combinen l’ús de diverses eines digitals i tracten de promoure diferents competències de l’àmbit cientificotecnològic. Es discutiran, en base a aquests exemples reals, algunes de les contribucions esmentades en la conferència inaugural.  Els tallers es repeteixen en els dos torns, per donar l’oportunitat als docents assistents a conèixer una altra proposta.
Al formulari trieu-ne dos diferents.

Lloc de realització: Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB. Aula 51-52
Data: 2 de febrer de 2019.
Preu: 15€

Es faran gravació i fotos al llarg de tota la trobada.

Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Per obtenir la certificació haureu de signar els fulls corresponents, que trobareu a la secretaria de la Trobada. No s'emetrà certificat a cap persona que no hi hagi signat, sigui quina sigui la raó de no haver-ho fet.