Treball per projectes a Educació Secundària

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a: professorat d'educació secundària.
Durada: 20 hores.
Calendari: dimarts, del 26 de febrer al 9 d'abril de 2019.    
Horari:
 
de 18 a 21 h.
Lloc de realització: Campus de la UAB a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
Professorat: Anna CasalsMeritxell Monteys.
Preu: 70€
Codi curs:  3920/2              
Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.

Presentació:
Reflexionarem sobre quines propostes, com ara el treball globalitzat, situen l’estudiant en el centre del seu propi procés d’aprenentatge, i tenen en compte els seus interessos i motivacions. Desconstruirem un projecte ja portat a terme per poder analitzar-ne l’estructura, i en crearem un de nou. Treballarem de manera cooperativa des del vessant més pràctic i aplicable.
La formació va dirigida a professionals de l’educació que volen transformar la metodologia de la seva aula i necessiten eines per poder-ho dur a terme.

Objectius:

  • Analitzar l'estructura d'un projecte.
  • Conèixer les fases d’un projecte.
  • Compartir vocabulari propi del treball per projectes.
  • Dissenyar un esbós de possible projecte per dur a terme amb l’alumnat.

Continguts:

  • Preguntes i reptes en el disseny de projectes.
  • Contextos i continguts.
  • Fases del projecte.
  • Exemples de models de projectes.
  • Avaluació.
  • Disseny de l'escaleta d'un projecte.

Metodologia:
Treballarem sobre casos pràctics i dinàmiques d'aula per tal que les persones assistents ho puguin dur a terme amb el seu alumnat. Les persones participants d'aquest curs realitzaran l'esquelet del seu propi projecte, en grups cooperatius. Al final del curs el mostraran a la resta d'assistents.

Observacions:
Els participants hauran de portar ordinador portàtil a les sessions. És important que tinguin bona connexió a internet.

Certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat.

Avaluació:
Es valorarà la participació del professorat en les dinàmiques, debats i reflexions que durem a terme a l'aula i la participació en el treball en equip a l'aula en el disseny de l'escaleta d'un projecte.

Perfils professionals:
Aquest curs, en les seves edicions anteriors, ha estat aprovat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per activar el perfil professional Mètodes. En aquesta edició, està pendent de sol·licitud.

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.