Toquem les matemàtiques

Modalitat: virtual.
Adreçat a: professorat d'educació primària.
Durada: 30 hores.
Calendari: de l'1 al 15 de juliol del 2019.
Professorat: Sebastià Capella Priu.
Preu: 105€
Codi curs: 4114/1        
Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.

Presentació:

En aquest curs pretenem descobrir un seguit de propostes, recursos, idees, activitats matemàtiques, que us serveixin per treballar les matemàtiques d’una manera motivadora i atractiva.
Quatre eixos guiaran el curs:

 1. Recursos manipulatius.
 2. Recursos web
 3. Activitats per desenvolupar
 4. La pràctica productiva

Objectius:

 • Descobrir un munt de recursos manipulatius, jocs, materials, creats pels propis alumnes, pels professors, de compra.
 • Donar informació sobre diferents recursos manipulatius, i descobrir el seu aprofitament.
 • Trobar informació a Internet per crear activitats a l’aula i donar idees per treballar amb Internet a l’aula.
 • Conèixer diferents activitats matemàtiques i possibilitar la participació en aquestes activitats a Internet.
Continguts:
 • Pensarem diferents activitats per desenvolupar a l’aula
 • Veurem diferents activitats matemàtiques a internet
 • Possibilitarem la participació del grup classe a diferents activitats organitzades a internet
 • Aprendrem el que son les caceres del tresor i les webquest

Metodologia:
Molt pràctica. Organitzarem una trobada presencial (voluntària) per poder tocar els diferents materials.

Avaluació i certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Les persones participants que compleixin el requisit d’haver superat el 100% d’activitats plantejades, és a dir la superació de tots els mòdulsl, obtindran el certificat que acredita les hores de formació del curs.

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.