Recursos pràctics per elaborar projectes STEAM d'educació artística en anglès

Modalitat: virtual.
Adreçat a: 
professorat de tots els nivells educatius.
Durada: 
30 hores, a llarg d'unes deu setmanes aproximadament.
Calendari: inici el 22 de febrer de 2019.
Professorat: Ester Forné, coordinadora de l'equip AMB SENSE. Art i Escola i membre de l'equip TIC+C de l'ICE de la UAB.
Preu: 105€
Codi curs: 3991/1           
Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Instruccions i accés al formulari de matrícula

Presentació:

Com començar un projecte amb els meus alumnes? Com connectar els continguts? Quin pes dono a cada disciplina en un projecte? Com ensenyar àrees curriculars en llengua anglesa? Com l’avaluo el projecte? La present formació, d’una banda, pretén donar recursos pràctics al docent a l’hora de crear projectes de treball amb el nostre alumnat. De l’altra, l’acompanyarà en l’elaboració de tasques com a punt de partida per a projectes que podran ser desenvolupats a l’aula.
La presència de l’anglès i d'Internet a les aules ha donat una nova dimensió a l’educació. Un projecte escolar que aspiri a ser actual ha de completar els aspectes més formals amb les creacions sorgides de la xarxa i amb dimensió internacional. L’art contemporani, sovint impregnat del pensament científic en diferents projectes, dóna resposta a les noves formes d’entendre el món des d’un punt de vista interdisciplinari i globalitzador dels aprenentatges.

Objectius:

 • Oferir models en el disseny d’activitats competencials i globalitzadores que requereixin l’ús de les TIC, l’art i la ciència.
 • Adquirir recursos per a la realització de projectes escolars basats en les arts.
 • Adquirir estratègies per a implement<r la metodologia CLIL/AICLE en llengua anglesa en projectes de centre.
 • Conèixer i ser capaç d’incorporar els recursos multimèdia –TIC i TAC– a l’aula: Internet, eines web 2.0...
 • Aproximar-se a fets científics a partir de l’art contemporani –o a la inversa.
 • Valorar el component creatiu i comunicatiu dels llenguatges artístic, científic i tecnològic.
 • Fomentar el treball col·laboratiu a l’aula i entre professionals de l’educació.

Continguts:
 • El currículum de visual i plàstica: dimensions de l’àmbit, continguts i competències bàsiques.
 • Continguts de l’àmbit artístic en relació a altres àrees de coneixement. Connexions i relacions
 • Criteris d’avaluació.
 • Metodologia de planificació en el marc de la integració de coneixements de diferents àmbits: científic, tecnològic, lingüístic i matemàtic.
 • Punts de partida per desenvolupar projectes multidisciplinaris. Eines i recursos útils per les propostes.
 • La importància de la investigació a través de les arts
 • Creativitat i imaginació.
 • Referents culturals i artístics i el seu ús en contextos d’aula.
 • Elements bàsics del llenguatge visual i tecnològic.
 • Materials i procediments artístics i tecnològics contemporanis.
 • Dinàmiques de col·laboració i cooperació entre professionals de l’educació.

Metodologia:
El curs partirà d’una metodologia basada en el treball de projectes des d’un punt de vista competencial i globalitzador dels aprenentatges.
No és un curs específic basat en la metodologia CLIL-AICLE per al treball d’una àrea específica en llengua anglesa. Tot i amb això, farem referències contínues per tal que les activitats resultants puguin ser implantades amb facilitat als projectes específics de cada centre.

Observacions:
Els materials del curs són en anglès, però si es desitja, es pot utilitzar una altra llengua per a comunicar-se.
No és necessari un nivell d'anglès elevat.

Certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Per tenir dret al certificat caldrà fer el 100% de les activitats i obtenir una valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat.

Avaluació:
Grau d'aprofitament de la formació.
Avaluació de les tasques i el grau d’implementació a l'aula.