Literatura a l'escola

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a: professorat de primària.
Durada: 20 hores (6 sessions de 3 hores + 1 sessió de dues hores).
Calendari: 7, 14, 21 i 27 de març;  4, 10 i 25 d'abril de 2019.      
Horari:
 
de 18 a 21 h.
Lloc de realització: Casa de Convalescència, Barcelona. Sant Antoni M. Claret, 171, cantonada Sant Quintí.
Professorat: Anna Juan, Felipe Munita, Lucas Ramada, Lara Reyes.
Preu: 70€
Codi curs: 3988/1                
Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Instruccions i accés al formulari de matrícula

Presentació:
El curs es planteja com una introducció a la literatura infantil i com un passeig per alguns dels elements claus a l'hora d'introduir-la a l'aula: coneixement i selecció del corpus, discussió d'obres, ampliació de l'horitzó d'expectatives literàries, etc. Les sessions combinaran l'aproximació teòrica i els tallers pràctics, amb els quals es mobilitzaran els coneixements adquirits.

Objectius:

 • Adquirir eines per a la selecció d'un corpus literari de qualitat i adequat a l'edat dels lectors en formació.
 • Reflexionar al voltant de diferents formes d'introduir la literatura a l'aula.
 • Eixamplar l'horitzó d'expectatives literàries dels participants, oferint un corpus actual i divers.

Continguts:

 • Sessió 1 Una casa plena com un ou: criteris de selecció i elements per a la tria
  • Taller pràctic: primera aproximació al corpus i una reflexió sobre els criteris de tria que s'han de mobilitzar a l'hora de seleccionar les lectures per als infants.
 • Sessió 2  Coneixent el ventall literari de 6 a 8 anys: tendències, títols, autors,...
  • Passeig per diferents obres, autors i tendències que han marcat i que defineixen la història passada i present de la lij.
 • Sessió 3  Coneixent el ventall literari de 8 a 12: tendències, títols, autors,...
  • Sessió teòrica i pràctica sobre el corpus de literatura de 8 a 12 anys. Passeig per diferents obres, autors i tendències que han marcat i que defineixen la història passada i present de la lij.
 • Sessió 4 Acompanyar i compartir l'experiència lectora
  • Sessió pràctica de discusió literària per comprendre el valor mediador de la lectura compartida i aprendre a dominar els seus secrets i particularitats.
 • Sessió 5 L'infant dibuixat al vers: nous camins de la poesia infantil
  • Sessió introductòria sobre la poesia contemporània per a infants i joves; un viatge que comença observant certes tendències i característiques rellevants, i acaba en un taller pràctic de lectura i anàlisi d'obres destacades del novíssim corpus poètic infantil.
 • Sessió 6 Taller de censura: seleccionar sota el pes de la responsabilitat
  • Taller pràctic en el qual es mobilitzaran els coneixements adquirits fins al moment per reflexionar, de forma argumentada, sobre una de les primeres accions que hem de portar a terme com a mediadors: la selecció.
 • Sessió 7 Llibres: molt més que text i imatges
  • Taller de descoberta i valoració dels aspectes materials del llibre.
 • Sessió 8 Literatura, molt més que llibres: lij digital
  • Taller introductori sobre noves formes de literatura infantil digital, repassant les seves particularitats expresives i les obres que millor les representen.

Metodologia:
Sessions de 2h30 que proposen tallers pràctics i moments teòrics.

Certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat.

Avaluació:
Elaboració d'un itinerari de lectura constituït per 10 títols imprescindibles en la vida del lector literari a primària. Un itinerari que ha d'estar acompanyat d'una petita justificació de cadascun dels títols triats.


Instruccions i accés al formulari de matrícula