La Programació Neurolingüística (PNL) i la seva aplicació en entorns educatius

Modalitat: curs virtual.
Adreçat a: professorat de tots els nivells educatius.
Durada: 30 hores, al llarg d'unes deu setmanes aproximadament.
Calendari: inici el 22 de febrer de 2019.
Professorat: Rosa López i Marina Morell, formadores de l’ICE de la UAB.
Preu: 105€
Codi curs: 3932/2             
Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.

Presentació:
La millora de l'eficàcia en l'aprenentatge del nostre alumnat, l'optimització del lideratge exercit pel professorat, les estratègies per a la millora de l'autoestima, la mediació i la negociació, l'optimització del temps de les reunions, la resolució positiva dels conflictes, etc. són dominis on la Programació Neurolingüística té molt a dir. Aquest curs et permetrà d'aplicar, reflexionar, aprendre, compartir i créixer a la llum d'aquest nou plantejament que ens presenta la PNL.

Objectius:

 • Aprendre a identificar amb precisió el procés de pensament intern propi i el de les altres persones.
 • Adquirir nous recursos per desenvolupar-nos millor personal i professionalment.
 • Analitzar la importància de les creences en la tasca docent  i com aquestes influeixen en les conductes.
 • Millorar la comunicació intra i interpersonal.
 • Identificar els diversos sistemes representatius de recollida de la informació i de la seva aplicació a la docència.
 • Conèixer recursos per adequar possibles estratègies d’aprenentatge a un grup o estudiant determinat.
 • Aprendre a mantenir una actitud positiva davant de les dificultats.
 • Conèixer les principals tècniques de la PNL i la seva aplicació en els entorns educatius.

Continguts:

 • Continguts a treballar:
  • Què és la PNL?
  • Orígens de la PNL.
  • Com funciona la PNL?
  • Què ens permet la PNL?
  • Canvi i PNL.
  • Pressuposicions en què es fonamenta la PNL.
  • La PNL en els entorns educatius.
 • Som allò que creiem que som:
  • La  finalitat i el poder de les creences.
  • Tipus de creences.
  • Com es formes les creences?
  • Com identificar creences?
  • Estratègies per aconseguir creences positives.
  • Les creences i els mapes mentals.
  • Les creences en els entorns educatius. L’efecte Pigmalio.
 • La importància dels nostres sentits:
  • Comunicació i PNL.
  • Els tres principals canals de recollida d’informació.
  • Com esbrinar el canal prioritari d’una persona?
  • Els sistemes representatius i el treball de l’aula.
  • La comunicació com a base de les relacions en els entorns educatius.
  • La importància de les paraules en l’educació.
  • L’escolta activa.
 • Les principals tècniques de PNL i la seva aplicació a l’aula:
  • Les Metàfores. La comunicació amb l’inconscient.
  • Les ancores. La millora de la seguretat i l’autoestima.
  • El modelatge. Aprenem dels altres.
  • El raport. La millora de la comunicació.
  • El reenquadrament. Una visió diferent de les situacions.
  • Els metamodels. Esbrinem creences.
  • Les posicions perceptives. La resolució de conflictes.

Metodologia: 
El curs presenta una metodologia en línia que es basa en un procés d’aprenentatge continuat i progressiu que es recolza en tota una sèrie de recursos i dinàmiques de treball. La realització del seguit d’activitats i dels qüestionaris d’autoavaluació condueixen a assolir els objectius del curs a partir de la contínua interacció entre les persones participants i les tutores.
Les principals característiques metodològiques del curs són les següents:

 • Es presenten els materials en els format següents:
  • Documents en PDF (lectures, guies, annexos, etc.) que els alumnes poden descarregar-se i utilitzar de la forma que creguin més convenient.
  • Documents audiovisuals que faciliten un millor assoliment dels continguts.
 • Se segueix un mètode orientat a la contínua interacció, participació i construcció col·lectiva de coneixement, fet que permet que cada estudiant s’enriqueixi amb els coneixements, experiències i punts de vista dels seus companys.

Les tutores desenvolupen un paper de guia i facilitadores dels aprenentatges. No només s’ocupen del seguiment i orientació de les persones participants, sinó que també s’encarreguen d’animar-les i propiciar la seva participació.

Observacions:
No són necessaris coneixements previs.

Certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Per tenir dret al certificat s’hauran de fer totes les activitats plantejades i amb consideració positiva per part de les persones formadores. 

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.