L'avaluació en el treball per competències

Modalitat: virtual.
Adreçat a: professorat d'educació secundària i cicles formatius. Es pot inscriure professorat d'altres etapes educatives, però els materials preferentment són de secundària
Durada: 30 hores, al llarg d'unes deu setmanes aproximadament.
Calendari: inici el 22 de febrer de 2019.
Professorat: Josep Masalles Román i Dolors Quinquer Vilamitjana, formadors de l'ICE de la UAB.
Preu: 105€
Codi curs: 3933/2               
Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.

Presentació:
El curs pretén fer una reflexió conjunta sobre la pròpia pràctica en relació al currículum per competències i a la seva avaluació. En ell, s'identificaran els principals trets d’un model didàctic que ajudi al desenvolupament de les competències de l'alumnat, a millorar la seva autonomia i la funcionalitat dels seus aprenentatges. El curs es centra fonamentalment en l’avaluació, situant-la en el marc teòric i reflexionant sobre la pròpia pràctica avaluadora. També es presenten instruments que poden ajudar a una avaluació formadora, adreçada a la millora de l'aprenentatge de l'alumnat.

Objectius:

 • Identificar els principals trets d'un model didàctic que ajudi al desenvolupament competencial.
 • Reflexionar sobre propi el model didàctic per tal d'apropar-lo a l'enfocament orientat a la funcionalitat dels aprenentatges i a la millora de l’autonomia de l’alumnat.
 • Reflexionar sobre l’avaluació, situant-la en el marc teòric i identificant les característiques de la pròpia pràctica.
 • Conèixer instruments i pràctiques avaluadores per fer-ne la transferència a les matèries que s’imparteixen.
 • Reflexionar sobre la pròpia pràctica avaluadora.

Continguts:

 • Reflexions sobre l’enfocament competencial.
 • L’enfocament competencial. Més enllà de les competències bàsiques.
 • Anàlisi d’activitats des de la perspectiva competencial.
 • Reflexió sobre les pràctiques que afavoreixen el treball per competències.
 • Anàlisi i valoració d’una unitat de programació des de la perspectiva competencial.
 • Avaluació: Enfocaments i instruments des de la perspectiva competencial
 • Avaluació i competències. Anàlisi de diferents enfocaments de l’avaluació.
 • Avaluació i comunicació. Instruments d’avaluació. La comunicació d’objectius i la representació que se’n fan els estudiants. Identificació dels criteris i traspàs als estudiants.
 • Instruments per a l’autoregulació. Bases d’orientació. Avaluació i contracte didàctic.
 • Avaluació i pràctica. Identificació, anàlisi i revisió (si escau) dels propis criteris i instruments d’avaluació.

Metodologia:
Curs virtual. A partir de la reflexió sobre la pròpia pràctica docent, de les lectures proposades i de la interacció amb els companys i el professorat, s’hauran de fer les diverses activitats plantejades en fòrums o tasques de la plataforma moodle.

Observacions:
Nombre màxim d'alumnes: 25.

Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Per tenir dret al certificat s'hauran fer totes les activitats plantejades i caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat. En aquest sentit, es valorarà especialment la participació en fòrums. 

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.