Indagació i competència científica

Modalitat: virtual.
Adreçat a: professorat d'educació secundària.
Durada: 30 hores, al llarg d'unes 10 setmanes aproximadament.
Calendari: inici el 22 de febrer de 2019.
Professorat: Jordi Domènech Casal.
Preu: 105€
Codi curs: 3928/2              Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.

Presentació:
El curs ofereix una visió pràctica sobre el desenvolupament de la competència científica, fent propostes d’activitats concretes i pràctiques en diversos eixos: el treball al laboratori (i la indagació i naturalesa del coneixement científic), el treball per projectes (projectes d’indagació), la relació ciència-societat (controvèrsies sociocientífiques) i l’avaluació (avaluació d’habilitats científiques).
Com a part de l’activitat formativa, les persones participants transformen i desenvolupen activitats didàctiques per aplicar amb el seu alumnat.

Objectius:

 • Construir una visió pròpia de què significa competència científica, indagació (ECBI), i habilitats científiques.
 • Transformar les pràctiques transmissores o demostratives en pràctiques investigadores.
 • Saber aplicar les possibilitats del treball per projectes (ABP), i les controvèrsies, al desenvolupament de la competència científica.
 • Construir activitats i sistemes d’avaluació orientats a la competència científica.

Continguts:

 • Competència científica.
 • Dimensions de la competència científica: conceptual, procedimental, epistèmica.
 • Marc metodològic de la indagació.
 • ECBI.
 • Indagacions obertes, estructurades i tancades.
 • Formular preguntes investigables.
 • De pràctiques demostratives a pràctiques investigadores.
 • Els estudis de cas com a mètode ABP per a les ciències:
 • Projectes d’indagació.
 • Model, context i problema.
 • Seqüenciació d'activitats.
 • Les dimensions de la competència científica en ABP.
 • Controvèrsies sociocientífiques.
 • Ciutadania crítica i Sci-tizenship.
 • Dinàmiques comunicatives per al treball amb controvèrsies.
 • Indagació i avaluació.
 • Avaluació d’habilitats de raonament científic: protocol TSS.

Metodologia:
El curs es reparteix en 5 mòduls. Per a cada mòdul cal llegir diversos articles de didàctica o fonts i fer una activitat de revisió, transformació o proposta esquemàtica d’activitat. Al final de cada mòdul, es farà un comentari-retroacció incorporant elements de tots els participants. Al final del curs, en un mòdul final addicional, s’acompanya els participants en l’elaboració d’una presa de decisions i pla de treball per a la transformació de la pròpia pràctica.

Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Per tenir dret al certificat s’hauran de fer totes les activitats plantejades i caldrà la valoració positiva del personal formador quan a l'aprofitament de l'activitat.

Avaluació:
Les persones inscrites hauran de presentar totes les tasques plantejades i participar en els espais de discussió previstos.

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.