Ens iniciem en la programació creativa amb Scratch!

Modalitat: virtual.
Adreçat a: professorat de tots els nivells educatius.
Durada: 30 hores, al llarg d'unes deu setmanes aproximadament.
Calendari: inici el 22 de febrer de 2019.
Professorat: Joan Calvo Luque, professor i formador de l’equip de l’Àmbit TIC+C de l’ICE de la UAB.
Preu: 105€
Codi curs: 3984/1         Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.

Presentació:
Curs d’introducció sobre els fonaments d'Scratch, sent una formació molt pràctica basada en “reptes”, on s'explica el funcionament bàsic d'Scratch i es descobreixen totes les seves potencialitats a partir d'activitats guiades. A més d'aprendre a fer servir l'Scratch, al llarg del curs es veuran eines que permetran introduir-lo a l’aula i avaluar-ne els aprenentatges.

Objectius:

 • Familiaritzar-se amb l’entorn Scratch.
 • Conèixer conceptes bàsics de la programació.
 • Crear jocs de preguntes i respostes, històries i jocs senzills.
 • Conèixer altres eines educatives per programar.
 • Exemples de com avaluar.

Continguts:
 • Introducció i familiarització amb l’Scratch.
 • Conceptes bàsics de programació: estructura interactiva i condicional.
 • Creació de jocs de preguntes i respostes.
 • Creació d'històries.
 • Creació de jocs senzills.
 • Altres recursos per introduir la programació educativa.
 • Propostes d’avaluació quan s'implementa la programació a l’aula.

Metodologia:
Els participants hauran de superar els diferents “reptes” de programació plantejats a la formació en forma d’activitats, demostrant d’aquesta forma que han assolit els conceptes proposats. Es fomentarà de forma especial els fòrums de la plataforma virtual, i com a conseqüència, la interacció entre els alumnes, per trobar la solucions als problemes que es puguin trobar durant el procés de programació.

Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Per tenir dret al certificat caldrà fer el 100% de les activitats i obtenir una valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat. 

Avaluació:
Els criteris per definir l'aprofitament se centraran en la participació als diferents fòrums, reflexió, superació dels “reptes” i aplicació a l'aula o al centre dels continguts treballats.

Perfils professionals:
Aquest curs, en les seves edicions anteriors, ha estat aprovat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per activar el perfil professional Competència digital. En aquesta edició, està pendent de sol·licitud.

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.