El repte de preparar un espectacle d'acrosport

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a: professorat d'educació primària, d'educació secundària i de cicles formatius.
Durada: 30 hores.
Calendari: dilluns, del 25 de març al 3 de juny de 2019.      
Horari:
 
de 17.30 a 21 h. i el 3 de juny, de 17.30 a 19.30 h.
Lloc de realització: Gimnàs Escola Octavio Paz, carrer de Mallorca, 657, Barcelona (metro L1 Navas o L2 Clot).
Professorat: Xavi Forcadell Drago.
Preu: 105€
Codi curs: 3981/1                
Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.

Presentació:
L'acrosport és una activitat inclusiva, en la qual tots els membres del grup es senten importants i indispensables, ja que l’èxit recau en la responsabilitat de cadascú de desenvolupar el seu rol. El seu treball afavoreix la creativitat, la cooperació, l'autosuperació, l'autoestima, l'expressivitat, la motricitat i la sociabilitat. Al llarg del taller s'exposarà, a nivell teòric i pràctic, les seves característiques pròpies per tal de comprovar el seu valor educatiu i integrador. S'experimentarà l'estructura d'una sessió de treball d'aquesta activitat i es realitzaran diferents figures corporals. Al final, s'haurà de superar el repte de preparar un espectacle d’acrosport de forma cooperativa.
 

Objectius:

 • Introduir els conceptes bàsics sobre la metodologia de treball cooperatiu.
 • Adquirir els coneixements teòrics i pràctics de l’acrosport.
 • Preparar un espectacle d'acrosport cooperativament.

Continguts:

 • Exploració de propi cos:
  • Observació de com està el propi cos en diferents postures per tal d'ajustar-lo a una posició més ergonòmica.
  • Concepte “cullera”: bloqueig abdominal per mantenir la rigidesa del tronc.
  • Acceptació de les pròpies capacitats i possibilitats motrius.
 • Hàbits saludables:
  • Activitats d'escalfament a l'inici de la sessió per tal d'activar la musculatura.
  • Mesures de seguretat en la realització de les diferents activitats.
  • Estiraments al final de la sessió, per tal de relaxar els músculs treballats.
 • Cooperació amb els altres:
  • Treball en equip en la realització de cada figura, acceptant els rols d'acrosport (portor, àgil, ajudant, director).
  • Coavaluació de l'activitat realitzada pels companys (postura, participació, implicació).
  • Col·laboració amb els companys per assolir fins comuns, respectant els rols del treball cooperatiu (director, supervisor, moderador, secretari, ajudant de secretari i animador).
 • Preparació d'un espectacle final:
  • Assumpció dels rols d’acrosport i del treball cooperatiu assignats.
  • Presa de decisions sobre les transicions, coreografies i figures a realitzar.
  • Actitud respectuosa i concentrada en les tasques de preparació i desenvolupament de l'espectacle.
  • Execució d'un espectacle d’acrosport.

Metodologia:
El taller està basat en la pràctica, a partir de la qual es van introduint els conceptes teòrics sobre la metodologia de treball cooperatiu i la disciplina de l'acrosport. En una primera part, s'experimenten les diferents fases en què s'estructura una sessió de treball d'aquesta activitat i s'introdueix en la realització de diferents figures corporals, tenint en compte un seguit de consideracions. Després se centra en superar el repte de preparar de forma cooperativa, un espectacle d'acrosport, utilitzant els diferents elements propis d'aquesta activitat: construcció de figures, acrobàcia en el sòl i música.

Observacions:
Els participants hauran de portar roba d'esport i mitjons per realitzar les diverses sessions.

Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat.

Avaluació:

 • Assistir a les diferents sessions.
 • Ajustar la seva participació a la tasca assignada en el desenvolupament de les diferents activitats.
 • Aportar idees constructives dins dels grups de treball cooperatius encaminades a l'assoliment de les finalitats establertes.
 • Exposar reflexions centrades en el treball realitzat en les sessions.

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.