Disseny i creació en 3D aplicat a projectes STEAM

Modalitat: virtual.
Adreçat a: professorat d'educació primària i d'educació secundària.
Durada: 30 hores, al llarg d'unes deu setmanes aproximadament.
Calendari: inici el 22 de febrer de 2019.
Professorat: Xavier Rosell i Artur Tallada.
Preu: 105€
Codi curs: 3923/2         
Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Instruccions i accés al formulari de matrícula

Presentació:
El disseny i la impressió 3D són uns elements bàsics en aquests moments de transformació educativa, ja que encaixen plenament en el plantejament del treball per projectes, el Moviment Maker i l'impuls de les àrees STEAM (tecnologia, educació visual i plàstica, matemàtiques, ciències). En aquest curs, centrat en els entorns de disseny i creació en 3D Beetle Blocks i Tinkercad, es donaran les eines necessàries per dissenyar un objecte i transformar-lo en un model imprimible en alguna de les tecnologies actuals.

Objectius:

 • Conèixer els aspectes relacionats amb el disseny i la impressió d’objectes 3D.
 • Aplicar la impressió 3D a projectes STEAM d’aula o de centre.
 • Desenvolupar dissenys 3D de forma algorítmica.
 • Desenvolupar la competència digital i la creativitat.
 • Promoure la col·laboració entre iguals.
 • Compartir i aprendre eines digitals que aportin valor a la tasca docent.

Continguts:

 • Què és STEAM?
 • Connectant STEAM amb el moviment Maker.
 • La impressió 3D.
 • Eines de disseny 3D:
  • Bettle Blocks.
  • Tinkercad.
 • Disseny i creació d’objectes 3D.
 • Aprenentatge basat en projectes.

Metodologia:
El curs es desenvoluparà en l’espai virtual (Moodle). Cada mòdul disposarà d'un espai de debat per resoldre els dubtes específics de cada tema. Seguint les pautes de cada bloc temàtic, les persones participants hauran de realitzar les activitats proposades per a cada mòdul utilitzant els conceptes treballats. La darrera part del curs consistirà en la creació d'un projecte final que reculli els coneixements adquirits.
L’aprenentatge es fonamenta en la realització de les activitats proposades, per la qual cosa, és eminentment actiu per part dels participants. Caldrà desenvolupar les estratègies, destreses i habilitats necessàries per tal d’anar superant cadascuna de les activitats plantejades durant la formació.
Cada mòdul inclourà els recursos suficients per permetre una exploració més profunda del contingut, però, a la vegada, també es planteja com a objectiu que els participants desenvolupin el seu sentit creatiu i la seva autonomia, cercant i curant nova informació que pugui ser rellevant, creant així una veritable comunitat d'aprenentatge entre tots. Serà important compartir en xarxes socials i participar en tots els fòrums que estiguin relacionats amb un enriquiment al voltant del contingut.
Les activitats s’han de superar de manera individual. El projecte final es podrà realitzar en equip, només si la seva complexitat ho fa necessari. Els diferents recursos que es proposen impliquen un coneixement a nivell d’usuari inicial en l'ús de les TIC, per la qual cosa, no es requereixen coneixements molt avançats en aquest àmbit per tal de realitzar el curs.

Observacions:
Les persones inscrites hauran de disposar d'un navegador modern i amb versió actualitzada, d'un compte de Gmail (serveix el compte de correu d’XTEC) i d'un lector de pdf, com ara l'Acrobat Reader.

Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Per tenir dret al certificat s’hauran de fer totes les activitats plantejades i caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat. 

Avaluació:
L'avaluació serà continuada al llarg de tot del curs i tindrà en compte la realització satisfactòria de les activitats obligatòries proposades.
En general, els criteris d'avaluació que es seguiran són:
 • Lliurament de les activitats proposades dins el termini establert pel formador.
 • Participació als fòrums i espais de treball en grup de l’aula virtual.
 • Aplicació dels continguts que s'han treballat durant el curs.
 • Presentació del projecte final de curs.
 • Capacitat de relacionar conceptes i informació.
 • Habilitat per al tractament de la informació digital.
 • Capacitat per desenvolupar programes informàtics a partir de requeriments

Perfils professionals:
Aquest curs, en les seves edicions anteriors, ha estat aprovat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per activar el perfil professional Competència digitalEn aquesta edició, està pendent de sol·licitud. També se sol·licitarà l'activació del perfil de Plàstica.


Instruccions i accés al formulari de matrícula