Simposi d'aprenentatge globalitzat i per projectes - Comunicacions


 

Presentació     Prog rama Organització Comunicacions i pòsters Inscripció


Programa i resum de comunicacions en pdf

Indicacions per a la presentació de comunicacions i pòsters
Les persones que heu presentat una proposta de comunicació i se us ha comunicat que ha estat acceptada seguiu, si us plau, aquestes indicacions en funció de si serà una presentació oral o en format pòster.

Presentació de comunicacions orals
Contingut
Cada comunicació compartirà espai amb dues més i cadascuna disposarà d’un màxim de 15 minuts. Per això recomanem no intentar descriure amb tot detall l’experiència. Cal centrar-se en els objectius d’aprenentatge plantejats, els avantatges observats, les vivències d’alumnes i docents, l’organització, allò que creieu que destaca de la vostra activitat. És encertat incloure alguns detalls que ajudin a entendre el que es vol dir, però el més important és deixar clara la idea central que es vol comunicar amb l’activitat que es presenta i quines són les conclusions que vosaltres n'heu extret.
A més del títol i les dades bàsiques com autoria, nom del centre i adreça de correu electrònic, el contingut principal hauria d’incloure una introducció (resum o paraules clau) que contextualitzi l’experiència, els seus objectius d’aprenentatge, la descripció del procés, els resultats en funció dels objectius i les conclusions.

Format
La comunicació es pot acompanyar de presentacions multimèdia fetes en power point, impress, prezy o altres aplicacions. Són de gran ajut per completar l’exposició, però no són la seva part principal. Alguns consells per a la seva preparació:

 

 1. Són un suport. Cal utilitzar les presentacions multimèdia com a suport visual, no per anar llegint el text que apareix en elles. Transmet la idea equivocada que el conferenciant no sap el que vol explicar.
 2. Diapositives justes. És molt recomanable no utilitzar una presentació amb moltes més diapositives de les que utilitzarem i anar-les saltant. Cal limitar-se a les que necessitem per donar suport al que volem explicar aquell dia. Ni més ni menys.
 3. Poca informació ben endreçada. Posar tota la informació en una diapositiva atabala i dificulta la comprensió en l’espectador. Els ulls llegeixen d’esquerra a dreta i de dalt a baix, per tant, és recomanable tenir-ho present en endreçar el contingut de cada dispositiva.
 4. Taules i gràfics. Si s’han de presentar moltes dades numèriques, és preferible fer servir gràfics i, sobretot, extreure una conclusió que aporti significat a les xifres.
 5. Redacció i ortografia. S’ha de tenir una cura especial amb la redacció i l’ortografia. Els errors es magnifiquen quan es veuen projectats a la pantalla. S’ha d’evitar escriure només en majúscules.
 6. Lletres llegibles. No és bo abusar de varietat de tipografies. Dues o tres com a màxim. Triar principalment lletres de pal i en tamany prou gran.
 7. Colors en harmonia. Generalment és preferible combinar pocs colors i vigilant el contrast entre ells per no perjudicar la llegibilitat.
 8. Imatges potents i evocadores. Les imatges són molt importants. Són preferibles fotografies que cliparts i si són pròpies millor, però en qualsevol cas cal vigilar que la seva qualitat sigui suficient i mantenir les proporcions originals en modificar-les.
 9. Sobrietat. No abuseu de les transicions, animacions i altres efectes.

Hem elaborat aquest model que us pot servir com a base per a la vostra presentació.
Si és la primera comunicació d’aquestes característiques que elaboreu també podeu consultar algunes webs que contenen recomanacions i ajuts als respecte. 

http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/pdf/normativa_ppt.pdf
http://presentastico.com/category/powerpoint-2/page/2/
https://www.slideshare.net/carlescv/dissenya-bones-diapositives-amb-powerpoint-4129097
https://www.slideshare.net/thecroaker/death-by-powerpoint

Presentació de comunicacions en format pòster
Presentar un pòster al simposi vol dir:

 • Elaborar-lo de tal forma que comuniqui eficaçment l’experiència que es vol compartir
 • Fer-lo arribar a l’organització abans de finalitzar el mes d’octubre
 • Ser al costat del pòster el dissabte 24 de novembre de 15.30 a 16.30 abans de la taula rodona que tanca el simposi.

Els pòsters han de presentar les següents característiques:
Contingut

 1. Títol
 2. Autoria | Nom del centre | Adreça de correu electrònic
 3. Contingut principal,
  • Introducció (resum o paraules clau)
  • Objectius d’aprenentatge de l’experiència que es presenta
  • Procés
  • Resultats en funció dels objectius
  • Conclusions

Format

 • Tamany A0 vertical (841mm x 1189 mm)
 • Els pòsters s’han d’enviar en format pdf o jpg

Recomanacions

 • Es pot fer servir powerpoint o qualsevol altre programari local, així com aplicacions online especialitzades com Piktochart o altres, però el resultat final s’ha d’enviar en pdf o jpg.
 • Com a regla general, es pot dedicar al text una proporció del 30% de l’espai del pòster, reservar-ne per a les dades visuals un 50% i deixar el restant 20% per a espai buit, per no fer un pòster massa carregat d’informació.
 • No utilitzar moltes tipografies diferents. Dos està bé. Combinar mides de lletra entre els 20 punts pel text general i els 48 per al títol.
 • No combinar massa colors i vigilar amb el contrast entre fons i lletra per no perjudicar la llegibilitat.
 • És important assegurar la qualitat mínima dels gràfics i imatges per la seva posterior impressió.
 • Es poden incloure codis qr que donin accés a informació més àmplia de l’experiència que es presenta.
 • Si és el primer pòster d’aquestes característiques que elaboreu podeu consultar algunes webs que contenen recomanacions i ajuts als respecte.
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_14/sot_2_00.html
http://www.neoscientia.com/como-hacer-un-poster-cientifico/
http://www.fes-sociologia.com/files/congress/11/posters.pdf
https://www.seap.es/documents/228448/530236/05_Sola.pdf


Certificació comunicacions i pòsters
Per tenir dret a la certificació d'haver presentat una comunicació o pòster, s'ha de fer la inscripció al Simposi.

Es faran gravacions i fotos durant tota la durada del Simposi.

Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Per obtenir la certificació haureu de signar els fulls corresponents, que trobareu a la secretaria del Simposi

El control d'assistència es farà 3 vegades: divendres tarda, dissabte matí i dissabte tarda.