Coaching Educatiu

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a: professorat de tots els nivells educatius.
Durada: 20 hores (6 sessions de tres hores + 1 de dues hores).
Calendari: dijous, del 25 d'octubre al 20 de desembre de 2018. 
Horari: de 18 a 21 h.
Lloc de realització: Campus de la UAB a la Casa de Convalescència, Barcelona. Sant Antoni M. Claret, 171, cantonada Sant Quintí.
Professorat: Victoria Nicuesa Soteras, professora de l'Institut El Calamot de Gavà i formadora de l'equip de pedagogia sistèmica de l'ICE de la UAB.
Preu: 70€
Codi curs: 3906/1                Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.

Presentació:
El coaching educatiu aporta eines molt poderoses per desenvolupar les funcions que corresponen al professorat i proporcionen eines aplicables a la nostra tasca diària.
Com portar a les tutories i a les aules la comprensió sistèmica? Quins són els missatges verbals i no verbals que faciliten el desenvolupament i l'aprenentatge del nostre alumnat? Com estructurem converses transformadores? Com ens pot ajudar la PNL a realitzar intervencions estratègiques en la nostra feina a l'aula i les tutories? Què és un tutor-coach? De quina manera pot exercir el professorat el seu lideratge? Com arribar a ser més creatius en la nostra feina?

Objectius:

 • Conèixer la metodologia del coaching aplicada a l'aula.
 • Practicar habilitats del coaching com l’escolta, el silenci, el feed-back, les preguntes i el resum.
 • Conèixer i practicar la metodologia GROWTH per estructurar la conversa.
 • Conèixer diferents eines del coaching aplicades a l’educació: PNL i altres.
 • Potenciar el treball cooperatiu mitjançant el coaching d’equips.
 • Situar el docent com una persona que gaudeix de l’aprenentatge constant.
 • Treballar amb imatges i propostes de solució per generar nous comportaments i per revisar les creences amb les quals estem treballant.
 • Incorporar la informació sensorial, intuïtiva i corporal com a font de coneixement.
 • Experimentar l'atenta observació al llenguatge verbal i no verbal.
 • Avançar del conèixer l’altre, a reconèixer l’altre, en el sentit d’atendre la necessitat que tots tenim de ser reconeguts per tal d'ajudar a construir la nostra identitat.
 • Fomentar les capacitats per acompanyar el desenvolupament personal del nostre alumnat.
 • Facilitar el compromís amb la realització concreta d’accions necessàries.
 • Aprendre a  fer preguntes significatives i poderoses, capaces de fer pensar, de contactar amb les emocions i de realitzar accions que facin avançar el nostre alumnat.
 • Donar eines i fonaments per saber educar, valorar, i avaluar l’escolta.
 • Apropar noves maneres de donar retroalimentació eficaç i ràpida que afavoreixi l’avaluació continuada.
 • Donar fonaments per acompanyar les persones que tenen algun tipus de discapacitat gràcies al treball amb el reconeixement de la seva identitat i les seves aportacions al sistema al qual pertanyen: educar en la inclusió.

Continguts:

 • Fonaments psicològics, filosòfics i sistèmics del coaching educatiu.
 • Habilitats comunicatives: rapport, escolta, feed-back.
 • Pràctica de la metodologia GROTWH per estructurar la conversa.
 • Formulació ecològica, equilibrada i sistèmica d’un objectiu.
 • Treball amb mentors.
 • Revisió de les creences.
 • Incorporació de patrocinadors perduts.
 • Energies i capacitats de lideratge.
 • Posicions perceptives de la comunicació.
 • Rapporti submodalitats.
 • Nivells lògics de l’experiència humana.
 • Creativitat en la formulació de projectes: estratègia Disney.
 • Competències essencials de un tutor-coach.
 • Accés a estats d’excel·lència personal.

Metodologia:
Es treballarà en petits grups (2 o 3 persones) per a la realització de les dinàmiques de coaching educatiu  i , posteriorment amb la col·laboració de tot el grup, es facilitarà la reflexió teòrica.

Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat.

Avaluació:
Presentació oral al grup de l’aplicació a l’aula dels continguts treballats al curs.

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.