Arduino per a docents

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a: professorat de secundària i cicles formatius.
Durada: 30 hores.
Calendari: divendres del 22 de febrer al 10 de maig de 2019 (el divendres 12 d'abril no hi haurà classe).      
Horari:
 
de 18 a 21 h.
Lloc de realització: Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB. Aula Informàtica 2.
Professorat: Hernan Pino Quintana.
Preu: 105€
Codi curs: 3979/1                
Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.

Presentació:
Aquesta activitat de formació es basa en proporcionar als professionals en el camp de la docència els coneixements i destreses bàsiques per a la utilització d'Arduino, considerant per això, una àmplia mostra de diferents possibles aplicacions.
Igualment, com a contingut transversal, al llarg de tota la formació  hi haurà una introducció al movie maker, DIY, DIWO, l'ús de programari lliure (open software) i el cas poc habitual de hardware lliure, tot això contextualitzat amb el cas de la plataforma Arduino, la qual combina ambdós aspectes.
 

Objectius:

 • Entendre com està construïda la placa d’Arduino, components i funcionament del hardware.
 • Programar Arduino i utilitzar les biblioteques d’Arduino.
 • Aprendre de manera pràctica i progressiva el funcionament d’aquesta eina mitjançant activitats pràctiques que després podrà utilitzar en futurs projectes.
 • Portar a l’aula aquestes eines i recursos


 •  

Continguts:
La formació s'impartirà seguint la següent estructura, basada en 3 blocs:

Bloc 1.

 • Introducció als continguts del curs.
 • Competències pedagògiques treballades y contextualització docent.
 • Teoria bàsica de circuits.

Bloc 2.

 • Primer apropament mitjançant una metodologia constructivista, dels diferents elements bàsics:
  • Il·luminació amb LED.
  • Control d'emissió sonora amb brunzidors actius i passius.
  • Ús de resistències interruptor i potenciòmetres.
  • Fotoresistències.
  • Sensor de distància per ultrasons.
  • Sensor de temperatura i humitat.
  • Iniciació als motors: motor de corrent continua, motor de micro servo i step motor.
  • Elements més complexes: (display d'un o quatre dígits de set segments, control mitjançant joystick, introducció de dades via ordinador, control a distància mitjançant infrarojos,...).

Bloc 3.

 • Elaboració d’un projecte personal de síntesis, on aplicar els coneixements adquirits en la formació.

Metodologia:
La metodologia emprada és teòric-pràctica. El professor va introduint nous components i sensors dels quals fa l'explicació teòrica corresponent perquè, a continuació, els assistents comencin a fer la seva posada en pràctica, assegurant-se d'entendre el funcionament, aplicació i utilitat de cada component i sensor.

Certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat.

Avaluació:
Per tal d'avaluar l'aprenentatge adquirit durant aquest curs, es demanarà als docents assistents que realitzin un projecte amb Arduino que puguin implementar a les seves classes. D'aquesta manera s'avaluaran els coneixements adquirits, la capacitat d'enfrontar un projecte de manera individual, així com la comprensió de les diferents eines que ens dona aquesta plataforma.
Per tal que els assistents avaluïn l'activitat es passarà una enquesta de satisfacció en la qual podran fer constar la seva opinió sobre aquesta activitat així com qualsevol proposta de millora.

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.