Tractament digital de les imatges amb el programa Gimp

Modalitat: virtual.
Adreçat a: professorat de tots els nivells educatius.
Durada: 30 hores.
Calendari: de l'1 al 15 de juliol del 2019.
Professorat: Cristòfol Jiménez Rubio.
Preu: 105€
Codi curs: 4115/1
Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Instruccions i accés al formulari de matrícula

Presentació:

Es tractaran els principis bàsics de la fotografia i els elements que intervenen a l’hora de fer una fotografia: llum, objectius, velocitat de l’obturador, distàncies focals, etc.
Es presentaran les característiques i tipus de càmeres de fotografiar, els tipus de fitxers (jpg, raw) i es treballarà l’edició fotogràfica amb el programa gratuït i de lliure distribució GIMP. També es tractarà el tema de les  fotografies en format raw, i el tractament en fotografia amb mòbils.

Objectius:

 • Fer fotos amb criteri, aplicant les tècniques fotogràfiques, a banda del mode automàtic (opcions d’obertura, velocitat o manual).
 • Conèixer les possibilitats dels objectius, macros, angulars, gran angulars, teleobjectius, etc...
 • Fer un tractament posterior a partir de la foto obtinguda per poder fer arranjaments posteriors: llum, contrastos, ombres, canals de color RGB, corbes etc..
 • Utilitzar els programes Gimp,  per poder retocar fotografies. El treball amb capes, fusions i aplicar efectes. Composicions fotogràfiques, fusions, etc..
 • Conèixer i retocar l’histograma d’una fotografia i com hi afecten els canvis produïts.
 • Treballar la fotografia i aplicar canvis i filtres fins a obtenir un resultat satisfactori.
 • Treballar amb algunes apps que permetin el tractament fotogràfic i el retoc d'imatges.

Continguts:
El curs estarà organitzat en 8 blocs amb unes pràctiques/exercicis basades en els tutorials que es donen. Es realitzarà en un entorn moodle i es programaran i temporalitzaran els blocs que s'hauran de fer.

 • Unitat 1. Conceptes teòrics. Els elements que intervenen en la fotografia.
 • Unitat 2. Les càmeres. Característiques. Fem una foto i l’estudiem. Perfils de colors. Els canals en fotografia. Opcions de sortida. Coneixem el programa Gimp, alternativa a Photoshop. Obrim una foto. Els primers retocs. Característiques.
 • Unitats 3, 4 i 5. Tractament fotogràfic. Possibilitats amb Gimp: el treball per capes. Opcions bàsiques. Aplicacions d’efectes. Fusions, seleccions múltiples, composicions fotogràfiques (fotomuntatges). Altres possibilitats com els filtres.
 • Unitat 6.  L’histograma. Què és i com funciona. Com l’apliquem a una fotografia. El treball per capes. Opcions bàsiques. Aplicacions d’efectes.
 • Unitat 7.  Introducció al format raw.
 • Unitat 8. Treball amb apps de fotografia, una ullada pràctica i alguns consells.

Metodologia:
S’obriran les 8 unitats, en què es podran llegir la teoria i les tutorials. En total hi ha 16 exercicis, 2 per unitat, tots basats en fotografies, algunes fetes per les persones inscrites, que hauran d’enviar al moodle, i d’altres proporcionades per la plataforma. A totes elles s'hauran d'aplicar els continguts proposats i tractats.
Caldrà fer algunes fotos o bé amb la càmera pròpia o bé amb el mòbil i enviar-les al curs.

Observacions:
Caldrà fer algunes fotografies o bé amb la càmera pròpia o bé amb el mòbil i enviar-les al curs.

Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Per tenir dret al certificat s’hauran de fer totes les activitats plantejades i caldrà la valoració positiva del personal formador quan a l'aprofitament de l'activitat.

Avaluació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Les persones participants que compleixin el requisit d’haver superat el 100% d’activitats plantejades, és a dir la superació de tots els mòduls, obtindran el certificat que acredita les hores de formació del curs.

Instruccions i accés al formulari de matrícula