Normalitat cognitiva i demčncies

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a: professorat d'educació primària i d'educació secundària.
Durada: 15 hores.
Calendari: divendres 18 de gener, 1, 15 i 22 de febrer i 15 de març de 2019.   
Horari:
 de 16.30 a 19.30h.
Llocs de realització: 

  • Casa de Convalescència, Barcelona. Sant Antoni M. Claret, 171, cantonada Sant Quintí.
  • Fundació ACE - Unitat de Diagnòstic, Barcelona. Gran Via Carles III 85 bis, planta baixa.
Professorat: membres de la fundació ACE - Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center.
Preu: 40€
Codi curs: 3998/1                
Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.

PROGRAMA
Divendres, 18 de gener de 2019
Descripció de les funcions cognitives
A càrrec de Montse Alegret
La primera sessió del curs es destinarà a la revisió de les principals funcions neuropsicològiques o cognitives. S'explicarà com es realitza una avaluació cognitiva global, emocional i conductual de les persones que consulten una unitat de diagnòstic. D'aquesta manera, es detallarà com s'identifiquen, descriuen i quantifiquen els dèficits cognitius, emocionals i/o alteracions conductuals que es deriven de diferents disfuncions cerebrals i es mostraran proves sensibles a cada una de les funcions cognitives. Durant la sessió també es detallarà en què consisteix una exploració neuropsicològica i com s’interpreta l’informe que se’n deriva.
En la darrera part, es posaran en pràctica els conceptes teòrics introduïts durant la sessió mitjançant exemples d’algun cas clínic i practicant alguna prova neuropsicològica entre els assistents al curs.

Divendres, 1 de febrer de 2019
De la normalitat a la patologia. Malaltia d'Alzheimer i altres demències
A càrrec d'Isabel Hernández
L’envelliment és una successió de canvis fisiològics i un estat biològic dictat per la biografia mèdica de cada persona. Al voltant del 10-15% de les persones majors de 65 anys desenvolupen demència, amb una tendència creixent a mida que s’arriba a edats més avançades.
La demència és una síndrome clínica que implica deteriorament intel·lectual respecte a un nivell previ i comporta una afectació de les capacitats funcionals del pacient, suficients per interferir en les seves activitats sòcio-laborals. La demència però, no constitueix una conseqüència normal de l’envelliment ni es presenta únicament en les persones grans, sent una de les principals causes de discapacitat i dependència.
En aquesta sessió, s’explicarà què és l’envelliment normal i la transició a l’etapa de demència. En aquest sentit, s’exposaran les generalitats dels diferents perfils de demències, centrant-se inicialment en la malaltia d'Alzheimer, la demència degenerativa més freqüent, per passar posteriorment a parlar d’altres tipus amb menys prevalença i, per tant, menys conegudes, però amb tanta o més càrrega emocional, social i familiar.
En la part pràctica de la sessió, es visualitzaran vídeos de persones afectades per diferents tipus de demències degeneratives, amb torn de comentaris i aclariments.
 

Divendres, 15 de febrer de 2019
Importància de la recerca en demències
A càrrec d'Agustín Ruiz i Adela Orellana
En la primera part de la sessió es revisaran els fonaments de la recerca del genoma i la seva aplicació pràctica per entendre les causes reals de l'Alzheimer. En els últims anys, la caracterització genètica dels individus en situació de risc de desenvolupar la malaltia d'Alzheimer ha generat molt interès. De fet, a dia d’avui s’han associat un total de 40 gens amb aquesta malaltia. Tanmateix, el perfil genètic real d’aquestes persones continua sent imprecís i es necessiten encara més esforços per millorar aquesta àrea de coneixement.

A nivell pràctic, les persones assistents aprendran sobre la utilitat de diferents eines bioinformàtiques online per analitzar la funció de determinats gens i proteïnes associats amb desordres neurodegeneratius.
La segona part, es dedicarà als biomarcadors de la malaltia d’Alzheimer. S’explicaran els tipus que hi ha, quins son els més acceptats i representatius de la patologia, com es fa la seva determinació i quin valor tenen per tal d’identificar la malaltia abans que es manifesti. Per finalitzar hi haurà un taller a partir del visionat d’un vídeo sobre l’activitat al laboratori.


Divendres, 22 de febrer de 2019
Repercussions de la demència en la pèrdua d'autonomia i implicacions ètiques
A càrrec de Pilar Cañabate
La primera sessió del dia girarà al voltant de com el deteriorament cognitiu associat a la demència repercuteix en la pèrdua d’autonomia de la persona, i els dilemes ètics que d’aquí se’n deriven; tant a nivell clínic, de recerca o sociofamiliar.
A banda, també s’identificaran i analitzaran les situacions d’especial rellevància ètica i social; des de les primeres fases de la malaltia fins al moment en què la vida és més biològica que biogràfica. Què han de fer els professionals quan l’exercici de l’autonomia de la persona és amenaçat per l’oposició de la família? En què consisteix el desig de preservar la dignitat de la persona amb demència?

Podem evitar-ho?
A càrrec d'Octavio Rodríguez
En aquesta segona sessió del dia es repassaran breument els diferents factors de risc que s'han identificat per a la demència en general i la malaltia d'Alzheimer en particular, i es tractaran els diversos mecanismes d'acció mitjançant els quals aquests factors incrementen el risc de demència. D’altra banda, s’analitzarà també el potencial que existeix per intervenir en cadascun dels factors de risc modificables en conjunt o per separat i el previsible impacte en la incidència de demència a nivell poblacional. Finalment, es revisaran les diferents estratègies preventives que s'han dut a terme fins al dia d’avui i els seus resultats.

Divendres, 15 de març de 2019
Visita a la unitat de Diagnòstic i Unitat de Recerca Aplicada de Fundació ACE
A càrrec d'Alba Benaque
La sessió està enfocada a mostrar l’aplicació real de les exposicions i continguts de les anteriors sessions. Hi haurà una primera part on es presentarà la Fundació ACE i les activitats que li són pròpies. Seguidament, es farà una visita al Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center, on s’ubica la Unitat de Diagnòstic i la Unitat de Recerca Aplicada de la Fundació. Durant el recorregut s’exposaran les activitats habituals que es realitzen, el circuit assistencial que segueixen les persones ateses i es mostrarà el dia a dia del funcionament del centre.

Observacions: 
El desplaçament de la darrera sessió corre a càrrec dels inscrits.

Certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat.

Avaluació:
Test d'avaluació.

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.