Introducció al G-Suite i Classroom amb exemples pràctics i fàcils

Introducció al G-Suite i Classroom amb exemples pràctics i fàcils

Modalitat: virtual.
Adreçat a: professorat d'educació primària, secundària i cicles formatius.
Durada: 30 hores, al llarg d'unes deu setmanes aproximadament.
Calendari: inici el 22 de febrer de 2019.
Professorat: Francesc Roig.
Preu: 105€
Codi curs: 3986/1               Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.

Presentació:
Les eines digitals compartides, com ara el G-Suite de Google, són actualment el dia a dia de la nostra feina. La tradició dona lloc a les múltiples xarxes d’informació entre docents i alumnes. En aquests moments les plataformes amb diverses aplicacions del sector educatiu són l’avantguarda de les TIC en un centre, sigui de primària o de secundària. La majoria d’indrets educatius tenen G-Suite com a plataforma missatgera i de treball cooperatiu entre professorat, alumnat i centre. Tenen moltíssimes utilitats i en aquest curs les descobrirem junts.
Amb aquesta formació hem de ser capaços de poder augmentar la nostra eficiència, aconseguir una major participació de l’alumnat i la col·laboració en línia de tot el centre.
Aquesta formació va dirigida a tots aquells que volen aconseguir un rendiment més gran amb les eines digitals que proporciona Google educació.

Objectius:

 • Compartir el nostre treball amb altres docents i alumnes.
 • Crear i gestionar el Classroom a l’aula.
 • Conèixer totes les possibles utilitats del Classroom.
 • Analitzar els diferents usos del G-Suite.
 • Generar nous reptes en les nostres classes diàries.

Continguts:

 • Presentació del curs i distribució del nou compte de Gmail corporatiu.
 • Observació de les aplicacions del G-Suite i el concepte bàsic del treball compartit.
 • El Drive: com crear el nostre centre de treball d’arxius. 
 • Ús de les aplicacions ofimàtiques de Google: diapositives, fulls de càlcul i documents. Possibles complements que ens fan més fàcil la nostra feina.
 • Google Classroom: practicar i estimular l’aprenentatge actiu publicant tasques, lectures o vídeos. Controlar si han acabat els alumnes, en quina situació es troben i connectar-se directament amb els pares o tutors. 
 • L’agenda: compartir el calendari i veure com surten les nostres proposicions automàticament.
 • El correu: crear grups de treball i enviar correus de forma massiva. Incorporar arxius per millorar l’aprenentatge.
 • El Sites: de la creació d’una pàgina web a la reflexió metacognitiva o blog personal.
 • Altres aplicacions que ens ajudaran a millorar la nostra aula: formularis, YouTube, etc.

Metodologia:
Aquesta formació és totalment pràctica i de modalitat virtual, amb diferents sessions organitzades amb blocs temàtics orientats a l’aplicació principal.
Compartirem activitats pràctiques al Moodle amb videoconferències múltiples (Google Hangouts) els dissabtes alterns de 9 a 11h. Els participants es dividiran en dos grups i tindran classe cada 15 dies en dissabtes alterns: el primer grup farà classe el primer i el tercer dissabte del mes, i el segon grup tindrà sessió el segon i el quart dissabte. Es podrà pactar l'horari, però s'ha d'arribar a un consens. És una activitat imprescindible i té com a finalitat consolidar i compartir tot allò que s’haurà fet de forma individual.

Durant el curs i en la finalització de cada bloc temàtic, haurem de crear una pàgina web pròpia, blog o portfoli (Google Sites), per tal de reflexionar sobre el que aprenem.
La participació activa en el Moodle i videoconferències són l’eina de transmissió de coneixement i en aquest curs el fomentarem.

Observacions: 
Cal disposar d’ordinador/tauleta amb connexió a internet i l’última versió del sistema operatiu (mac, windows, ios o android) que permeti les videoconferències múltiples, principalment si es fa a través del mòbil.
També és convenient tenir usuari xtec, ja que la majoria de treball es porta a terme en un entorn G-Suite. Si no és possible, també servirà un usuari Gmail.

Avaluació i Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Per tenir dret al certificat s’hauran de realitzar totes les activitats plantejades (100%), les activitats com el Hangouts) i caldrà la valoració positiva del personal formador en relació a la qualitat de les activitats presentades. Els criteris per definir l’aprofitament se centraran en la participació en els diferents fòrums, reflexió, producció i aplicació a l’aula o al centre dels continguts treballats, i també la participació en les connexions amb Hangouts, que són de caràcter obligatori.

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.