III Trobada de didàctica dels estudis clàssics - Presentació

Presentació     Prog rama Sessions Barcamp Inscripció


El teatre és sens dubte un dels llegats més influents que el món grecoromà ha deixat a la nostra civilització. Les tragèdies i les comèdies antigues continuen nodrint els nostres escenaris, sovint amb muntatges innovadors, alhora que segueixen inspirant dramaturgs actuals a crear noves adaptacions. Però, a més a més, en els darrers decennis hem vist florir companyies teatrals formades per joves estudiants que, guiats per un professorat dedicat, s'entreguen amb entusiasme a treure els clàssics fora de les aules i a representar-los davant un públic compost per joves estudiants com ells. Sens dubte es tracta d'un fenomen transcendent, que demostra l'eternitat dels clàssics i que mereix la nostra atenció. Així doncs, Paideia. Trobada de didàctica dels estudis clàssics dedica la seva tercera edició al tema

Theatrum docens. Teatre grecollatí i didàctica del món clàssic

Paideia. III trobada de didàctica dels estudis clàssics se celebrarà el dilluns 9 i el dimarts 10 de juliol de 2018, organitzada per l’Equip Argó de Llengües i Cultura Clàssiques de l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana. Totes les sessions tindran lloc a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).

La primera edición de Paideia, al juliol de 2011, i la segona, al setembre de 2013, van esdevenir un espai de trobada entre els diversos nivells d'ensenyament dels estudis clàssics i les seves diverses perspectives. Les contribucions van aparèixer com a articles dins Methodos. Revista de didàctica dels estudis clàssics, publicació digital de la UAB. En el conjunt d’aquestes treballs trobem experiències adreçades a l’ESO, al Batxillerat, a graus universitaris i a màsters, així com propostes de llengua grega, llengua llatina, literatura, civilització i tradició clàssiques.

Les sessions de la propera Trobada inclouran tant ponències d’especialistes convidats com comunicacions en format Barcamp. Les ponències se centraran en la utilització didàctica del teatre grecollatí, complementades amb una taula rodona sobre la mateixa qüestió.

Les sessions Barcamp acolliran les comunicacions lliurement aportades pel professorat de secundària o universitat que s'hagi inscrit a la trobada sobre experiències o propostes didàctiques relacionades amb qualsevol tema d’estudis clàssics. Les comunicacions tindran una duració de 15 minuts i aniran seguides d’un espai del mateix temps obert a la intervenció dels assistents. S’acceptaran comunicacions en formats audiovisuals, multimèdia i pòster. Les comunicacions podran ser presentades en qualsevol de les llengües de la trobada: català, castellà, anglès, francès, italià, llatí i grec antic.

Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Per obtenir la certificació haureu de signar en cada sessió als fulls corresponents, que trobareu a la secretaria de la Trobada durant tota la seva durada. 
En aquest sentit, aquesta trobada es considera que té 3 sessions: dilluns matí, dilluns tarda i dimarts matí.