Formació Presencial

El CBS-UAB, com a impulsor d'activitats formatives i d'informació relatives a la bioseguretat, ofereix al personal de la nostra universitat cursos presencials en matèria de bioseguretat.

La programació dels cursos presencials en bioseguretat és la següent:

CURS DATA HORARI
Introducció a la bioseguretat 03.05.2019
17.05.2019
25.10.2019
10 a 13h
Ús i manteniment de cabines de seguretat biològica  (3h teoria + 1h taller pràctic) 10.05.2019
08.11.2019
10 a 13h
Gestió de residus especials a les instal·lacions de recerca i de docència de la UAB  (anul·lat)  9.30 a 13.30h
Transport i enviament de materials biològics 07.06.2019
22.11.2019
10 a 13h
Bioseguretat amb línies cel·lulars i vectors virals 14.06.2019
29.11.2019
10 a 13h


Inscriu-te als cursos:
Formació en prevenció, seguretat i salut laboral (PAS)
Formació en prevenció, seguretat i salut laboral (PDI-PIF)