Oferta curs 2019-2020

La formació permanent del professorat es planteja com una eina de desenvolupament professional que, davant dels reptes socials que incideixen en el sistema educatiu, té l’objectiu de donar resposta a les necessitats de formació dels equips docents a partir de propostes d’innovació, de reflexió i de millora de l’activitat docent. Amb la finalitat d’abastar interessos professionals amplis, l'oferta d'activitats de formació presencials i virtuals s'organitza al voltant de temes clau.
La majoria d'activitats es duen a terme en els espais de l'ICE de Casa Convalescència de Barcelona o al Campus de la UAB de Bellaterra i estan reconegudes com a formació permanent del professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Desplegueu els menús de l'esquerra per consultar la nostra oferta de formació.