Oferta curs 2018-2019

La formació permanent del professorat es planteja com una eina de desenvolupament professional que, davant dels reptes socials que incideixen en el sistema educatiu, té l’objectiu de donar resposta a les necessitats de formació dels equips docents a partir de propostes d’innovació, de reflexió i de millora de l’activitat docent. Amb la finalitat d’abastar interessos professionals amplis, l'oferta de cursos presencials i virtuals s'organitza en dos quadrimestres, al voltant de temes clau.
La majoria de cursos tenen una durada de vint hores, es duen a terme en els espais de l'ICE de Casa de Convalescència de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona o al Campus de la UAB de Bellaterra i estan reconeguts com a formació permanent del professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.