Cursos específics professorat FP

Nom del curs Famíla professional
APB Aprenentatge Basat en Projectes Totes les famílies
Aparadorisme avançat i marxandatge Administració i gestió
Comerç i màrqueting
Informàtica i comunicacions
Comptabilitat informatitzada Administració i gestió
Comerç i màrqueting
Informàtica i comunicacions
Design thinking Totes les famílies
Elements per a la creació d'una startup d'èxit Totes les famílies
Habilitats comunicatives orals i no verbals (matí) Totes les famílies
Habilitats comunicatives orals i no verbals (tarda) Totes les famílies
Iniciació aparadorisme i marxandatge Administració i gestió
Comerç i màrqueting
Informàtica i comunicacions
Pàgines web amb creadors web Administració i gestió
Comerç i màrqueting
Informàtica i comunicacions
Seminari: Intercomparació analítica entre centres d'FP de la Família de Química Indústries alimentàries
Química
Treball amb joves a l'aula (matí) Totes les famílies
Treball amb joves a l'aula (tarda) Totes les famílies