Dissabtes d'astronomia

Acostumem a pensar que l'astronomia és un tema que es dóna al principi d'algun curs. I després... ja està! Ben al contrari, l'astronomia ho impregna tot. Des de les primeres mitologies fins als darrers avenços tecnològics, des del calendari de qualsevol cultura fins al model quàntic d'un forat negre. Amb aquests dissabtes us volem ajudar a recuperar l'astronomia pràctica, base del coneixement humà. D'una manera sorprenentment fàcil, adquirireu una visió general que podreu utilitzar en multitud de contextos.

Adreçat a: professorat d’Ensenyament Primari i d'Ensenyament Secundari.
Metodologia: a partir de l’experimentació, utilització de models, imatges i simulacions informàtiques es treballaran els conceptes bàsics de l'astronomia de posició i la mecànica celeste.
Preu: 20€ per sessió
Durada: cada sessió té una durada de 5 hores

Trobareu l'enllaç per fer la inscripció al desplegable de les diferents sessions

Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Cada sessió se certificarà individualment. A més de l'assistència (no us oblideu de signar el full de control per acreditar-la), per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quan a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones assistents.