Canvi Climàtic I: estat actual de la problemàtica

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a: professorat d'educació primària i d'educació secundària.
Durada: 20 hores.
Calendari: divendres 4 i 25 d'octubre; 8 i 15 de novembre de 2019 i 10 de gener de 2020.   
Horari:
 de 16.30 a 19.30h. La sortida del dia 15 serà de tot el dia.
Llocs de realització:

  • Casa de Convalescència, Barcelona. Sant Antoni M. Claret, 171, cantonada Sant Quintí.
  • Servei de Biomassa Forestal del Consell Comarcal del Vallès Occidental. (Sortida del dia 15 de novembre).

Professorat: personal investigador i professorat de la Facultat de Ciències de la Terra i de Geografia de la Universitat de Barcelona; Investigadors de l’Institut de Ciències del Mar; Investigadors de l’ISGlobal (Pla Clima) i Coordinadors de l’equip de Cooperació Local i Territori del Consell Comarcal del Vallès (Projecte Boscos del Vallès).

Preu: 40€. Aquest preu no inclou les despeses de la sortida del 15 de novembre.
Codi curs: 4135/1                
Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Matrícula tancada

PROGRAMA
Divendres, 4 d'octubre de 2019
Canvi climàtic: estat actual de la situació. Darrer informe IPCC
A càrrec de Javier Martín Vide
L’escalfament global i el canvi climàtic que comporta són una realitat i una amenaça no només per la vida de les futures generacions sinó també per la nostra, ja a l’actualitat. L’escalfament global és una certesa. Vivim en un planeta més càlid que 30 anys enrere, i a algunes zones del planeta l’increment és molt més gran que la mitjana global planetària, especialment a les zones polars, però també a l’àrea mediterrània. En la xerrada s’analitzaran les principals conclusions del darrer informe de l’IPCC.
Proposta de pràctica: Es donaran idees sobre com accedir i com analitzar amb l’alumnat les dades climàtiques.

Divendres, 25 d'octubre de 2019
Canvi climàtic: els efectes de l’escalfament dels oceans
A càrrec d'Eva Calvo Costa
Els oceans són un element clau en la regulació del clima del nostre planeta, a través del seu paper en la distribució de calor i en l’absorció de gasos d’efecte hivernacle. Aquest equilibri, no obstant, s’ha vist alterat en els darrers segles com a conseqüència de l’activitat humana i l’augment desmesurat en les emissions de diòxid de carboni, principal causa de l’escalfament global. En aquesta xerrada, veurem com s’estableix aquesta estreta relació entre oceans i clima, com s’està veient alterada i quines conseqüències està tenint en el nostre entorn i en el conjunt del planeta.
Proposta de pràctica: el moviment dels oceans
Farem una sèrie d’experiments on simularem els processos que es donen als oceans i que permeten la circulació dels oceans a través de canvis en la densitat de l’aigua. Aquests canvis vénen donats per canvis en la temperatura i salinitat de l’aigua de mar. Farem servir unes cubetes estretes de metacrilat que omplirem amb aigua salda i/o dolça a diferents temperatures i amb diferent contingut de sal. A partir d’experimentar amb volums d’aigua de diferent densitat, i amb l’ús d’un colorant, intuirem quins són els motors de la circulació termohalina dels nostres oceans.

Divendres, 8 de novembre de 2019
Canvi climàtic i salut: antigues i noves malalties
A càrrec de Xavier Rodó López
El canvi climàtic s'està convertint en un tema cabdal en la salut pública i en  les agendes polítiques mundials. El treball científic del programa de recerca en Clima i salut de l’ISGlobal es centra en l'estudi dels efectes que les conseqüències ambientals del canvi climàtic puguin tenir sobre la salut humana i en el desenvolupament de models computacionals predictius.
Les principals línies de recerca inclouen l’estudi dels canvis en la temperatura i les precipitacions extremes, les onades de calor, i la repercussió que el canvi climàtic pugui tenir sobre la propagació de malalties infeccioses com la malària, el dengue, la leishmaniosi, el chikungunya o el Zika, el fenomen de El Niño o els factors climàtics i ambientals i la seva relació amb la malaltia de Kawasaki i altres malalties inflamatòries.
Proposta de pràctica: Es donaran idees sobre com analitzar amb l’alumnat les dades sobre clima i malalties diverses, de cara a intentar relacionar els canvis climàtics amb la reaparició o l’agreujament de la situació de moltes d’aquestes malalties, i a relacionar la incidència del clima en l’estat de salut general de les poblacions humanes.

Divendres, 15 de novembre de 2019
Visita al Servei de Biomassa Forestal del Consell Comarcal del Vallès Occidental: Gestió forestal i nous models energètics
A càrrec d'Olga González Relats
La primera sessió del dia girarà al voltant de com el deteriorament cognitiu associat a la demència repercuteix en la pèrdua d’autonomia de la persona, i els dilemes ètics que d’aquí se’n deriven; tant a nivell clínic, de recerca o sociofamiliar.
A banda, també s’identificaran i analitzaran les situacions d’especial rellevància ètica i social; des de les primeres fases de la malaltia fins al moment en què la vida és més biològica que biogràfica. Què han de fer els professionals quan l’exercici de l’autonomia de la persona és amenaçat per l’oposició de la família? En què consisteix el desig de preservar la dignitat de la persona amb demència?

Divendres, 10 de gener de 2020
El glaç ens parla dels canvis en el clima: canvis climàtics en el passat antic i recent. Canvis a l’actualitat
A càrrec d'Isabel Cacho Lascorz
Les glaceres són sensors climàtics extraordinaris que ens permeten conèixer l’evolució del clima en el passat i, al mateix temps, ens alerten de la situació de canvi present i futur. La formació i la fusió del glaç estan íntimament lligades a la història climàtica de la Terra. El glaç ha controlat canvis en el nivell del mar, en l’albedo terrestre i en els corrents oceànics, i ha interferit també en l’intercanvi de CO2 entre l’oceà i l’atmosfera. El glaç constitueix un arxiu del clima i és un sensor dels canvis que estem vivint en el nostre planeta.
També es parlarà d’altres tipus de sensors que actuen com a registres climàtics, com els foramínifers bentònics, i de la informació que podem obtenir a través d’ells.
Proposta de pràctica: Es proposaran diversos experiments per veure la formació o fusió del glaç sotmès a diferents condicions, així com la influència de l’albedo en l’índex de radiació absorbida o emesa.

Observacions: 
El desplaçament de la quarta sessió corre a càrrec de les persones inscrites.

Certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat.

Avaluació:
Test d'avaluació.