Itinerari L’Educació literària a primària i a secundària

Modalitat: sessions formatives presencials
Adreçat a: professorat d'educació primària i d'educació secundària.
Durada: 15 hores. 3 hores cada sessió.
Calendari: 

  • Sessions internivells: 22 de novembre i 12 de desembre de 2019; 24 de gener de 2020.
  • Sessions específiques primària: 26 de febrer, 20 de març de 2020.
  • Sessions específiques secundària: 12 i 27 de març de 2020.

* La sessió del 12 de març s'oferirà de manera virtual. 
  


Horari: de 18 a 21h.
Lloc de realització: Casa Convalescència, Barcelona.
Matricula: 
Us podeu inscriure a tot el cicle de cinc sessions (3 sessions internivells + 2 sessions específiques) o per sessions independents.
Si us matriculeu de tot el cicle, al moment de fer la inscripció haureu de triar les dues sessions específiques. Les tres comunes no les veureu, però les estareu matriculant per definició.

Certificació:
Els certificats de les sessions matriculades de manera independent no seran acumulables i no estan reconeguts pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
El cicle de cinc sessions està reconegut com a formació permanent del professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Per tenir dret al certificat corresponent us heu de matricular a tot el cicle i assistir a un mínim del 80% de les hores de durada. Per obtenir la certificació haureu de signar cada dia els fulls corresponents, que trobareu a l'entrada de l'edifici fins a les 19:30h.

Preu: 


  • Tot l'itinerari (3 sessions internivells + 2 sessions específiques): 55€.
  • Cada sessió matriculada de manera única: 12€. 


Matrícula:

   
Sessió internivells del 24 de gener
   
Sessió específica primària del 26 de febrer
   
Sessió específica primària del 12 de març
  S'oferirà de manera virtual
   
Sessió específica secundària del 20 de març
  Es reprogramarà durant el mes de maig. *La sessió es gravarà en vídeo per a aquelles persones que no puguin assistir-hi.
Accés a la inscripció sense NIU
Accés a la inscripció amb NIU
   
Sessió específica secundària del 27 de març
  Es reprogramarà durant el mes de maig. *La sessió es gravarà en vídeo per a aquelles persones que no puguin assistir-hi.
Accés a la inscripció sense NIU
Accés a la inscripció amb NIU
   
Podeu consultar les instruccions per realitzar la inscripció aquí

 

Adreçat a: sessió internivells.
Formadors: 
Ana María Margallo. Doctora i professora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials de la UAB. Coordinadora del grup de recerca GRETEL de la UAB.
Felipe Munita. Doctor i professor del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials de la UAB. Membre del grup de recerca GRETEL.
 

Descripció:
L'objectiu de formar lectors literaris planteja diversos reptes formatius als docents. A la tasca com a professors de literatura, se li afegeix la necessitat d’acompanyar la construcció d’hàbits lectors en l’alumnat. En aquest marc, i per tal de donar pautes per fer infants i joves lectors, aquesta sessió s'estructura en dues parts: la primera proporciona el marc per encaixar la formació de lectors en el context escolar i la segona proporciona instruments per integrar les funcions del mediador de lectura literària a la pràctica d'aula.

Adreçat a: sessió internivells.
Formador: Lucas Ramada. Especialista en ficció digital infantil i juvenil.
 

Descripció:
A què ens referim quan parlem de ficció digital? Què la diferencia de la literatura impresa? I del videojoc? És necessari incloure obres d'aquest tipus en la nostra pràctica docent? En aquesta sessió, partint de la lectura i el joc compartit amb obres acuradament seleccionades, reflexionarem i discutirem sobre aquestes i altres preguntes amb l'objectiu d'entendre amb més precisió i justícia la veritable naturalesa d'aquest tipus de textos i desenvolupar, així, eines i estratègies amb les quals poder-los interpretar i valorar: la interactivitat pot ser poètica? La música pot descriure personatges? Què ens vol dir un narrador quan ens permet decidir el futur dels seus personatges? ...

Adreçat a: sessió internivells.
Formadores: 
Martina Fittipaldi. Professora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials de la UAB. Membre del grup de recerca GRETEL.
Lara Reyes. Mestra i membre del grup GRETEL de la UAB.
 

Descripció:
La recerca en didàctica de la literatura ha assenyalat la potencialitat que té la discussió literària per a la construcció de les competències interpretatives dels infants i joves. En aquesta línia, la present sessió s'estructura en dues parts: la primera presenta la importància de les respostes lectores i dels aprenentatges literaris que construeixen els infants i joves en les discussions literàries, mentre que la segona ofereix estratègies concretes per dur-les a terme a l'escola.

Adreçat a: educació primària.
Formadora: Anna Juan. Antropòloga i especialista en literatura infantil. Autora del bloc sobre l’àlbum il·lustrat La coleccionista
 

Descripció:
L'educació literària a la primera infància planteja certes particularitats, íntimament relacionades amb qui són els i les lectores amb qui ens trobem. Al llarg d’aquesta sessió, reflexionarem sobre qui són aquests lectors incipients, des de quan llegeixen, què llegeixen, quin és el lloc dels adults que interactuen amb ells, quins materials podem oferir-los i com podem acompanyar la lectura literària a l'aula. Per fer-ho, farem un passeig per la producció actual i ens detindrem en les diverses tipologies de llibres, per veure quines són les seves característiques i treballarem sobre els criteris que ens ajudaran a trobar bones obres literàries per als més menuts.

Adreçat a: educació secundària.
Formadors: 
Mireia Manresa. Equip docent de l'ICE i professora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials de la UAB. Membre del grup de recerca GRETEL de la UAB.
Docents del Seminari d'educació literària de l'ICE.

Descripció:
Les lectures obligatòries són un tema de controvèrsia en molts instituts perquè sovint es contraposen a la necessitat d’instaurar temps i espais de lectura lliure a secundària. També, perquè normalment no tenen els efectes desitjats i a més a més normalment són rebutjades pels estudiants. En aquesta sessió volem tractar sobre aquesta dicotomia i donar estratègies perquè la lectura d’obres completes tingui impacte en la formació de lectors literaris. La primera part se centrarà a exposar criteris per a la planificació de la lectura d’obres; en la segona part es proposarà una pràctica per preparar una lectura guiada.

Nota: S'oferirà de manera virtual.

Adreçat a: educació primària.
Formadora: Lara Reyes. Mestra i membre del grup de recerca GRETEL de la UAB.

Descripció:
Quina és la millor manera de configurar les biblioteques d’aula a primària per atendre la varietat de perfils lectors i d’usos que es poden fer dels textos? Quina tipologia de llibres triem? Com podem dinamitzar aquestes obres perquè no es quedin en un racó invisibilitzades o només utilitzades de manera marginal? Com podem organitzar l’aula perquè tingui sentit tenir-les als prestatges? La sessió mostrarà camins per donar sentit a les biblioteques d’aula i per fer-ne un espai viu i efectiu per a la formació de lectors.

Nota: La sessió es reprogramarà durant el mes de maig. A més, la sessió es gravarà en vídeo per a aquelles persones que no puguin assistir-hi.

Adreçat a: educació secundària.
Formadora: 
Guadalupe Jover. Professora de llengua i literatura a secundària i membre del Grup Guadarrama.

Descripció:
Nens i nenes arriben a secundària amb trajectòries lectores molt diverses. Més enllà de la creixent desafecció cap a la lectura que constatem en els anys de l'adolescència, el currículum tampoc no ens ho posa fàcil. Es pot conciliar el desenvolupament d'hàbits lectors i l'aproximació a la literatura canònica? És possible proveir de mapes, coneixements i experiències que siguin útils per construir itineraris de progrés quan es deixi enrere l'institut? Compartirem interrogants, propostes i materials nascuts a peu d'aula.

Nota: La sessió es reprogramarà durant el mes de maig. A més, la sessió es gravarà en vídeo per a aquelles persones que no puguin assistir-hi.