Itinerari Aprendre amb les tecnologies: tendències actuals

Modalitat: sessions formatives presencials
Adreçat a: docents de tots els nivells educatius, especialment de secundària i batxillerat.
Durada: 15 hores. 3 hores cada sessió.
Calendari: Sessions: 14 de febrer, 5 de març, 19 de març, 17 d'abril i 8 de maig de 2020.
Horari: de 18 a 21h.
Lloc de realització: Casa Convalescència, Barcelona.
Matrícula: us podeu inscriure a tot el cicle de cinc sessions o per sessions independents. 

Activitat anul·lada per la situació de confinament

Preu: 

  - Tot l'itinerari: 55€
  - Cada sessió matriculada de manera única: 12€

Sessions:
14 de febrer. Robòtica creativa amb Instròniks: makers a l'aula
  Formador: Marc Sibila, professor de música i tecnologia a l'EDN de Navàs, formador i tallerista de robòtica educativa creativa i de percussió corporal; músic en diferents formacions i maker al projecte Instròniks.

Instròniks és una proposta per introduir la robòtica educativa d'una manera creativa, utilitzant la música com a eix motivador per sortir de la zona de confort amb la tecnologia; per obrir la mirada davant les eines que ens envolten i poder-les utilitzar tant per aprendre com per ajudar en l'aprenentatge. En aquesta sessió provarem, tocarem i programarem aplicacions i robots que sonaran.

Nota informativa: a més del dispositiu mòbil, per a aquesta sessió, convé portar un ordinador portàtil i, opcionalment, disposar-hi dels programes Scratch i Arduino. 
   
5 de març. Ensenyar i aprendre amb les tecnologies: cap on anem?
  Formador: Jordi Adell, professor de tecnologia educativa de la Universitat Jaume I (UJI), de Castellò de la Plana. 

En aquesta sessió proposarem idees per a analitzar algunes tendències actuals en tecnologia educativa i intentarem establir criteris per a valorar-les des d'una perspectiva educativa crítica, que prengui en consideració els objectius globals de l'educació en els nivells obligatoris, i particularment els relacionats amb la competència digital dels estudiants, com també, la necessària coherència entre finalitats educatives i metodologies didàctiques adients per a assolir-los. 
 
19 de març. Tecnologies de fabricació a l'aula
  Formadors: Xavier Rosell i Artur Tallada, professors d'ensenyament secundari i formadors de l'ICE especialitzats en l'àmbit STEAM i en l'ús metodològic de les TIC.

Les tecnologies de fabricació digital (impressió 3D, tall làser, etc.) són elements bàsics en aquests moments de transformació educativa, ja que encaixen plenament en el plantejament del treball per projectes, el Moviment Maker i l'impuls de les àrees STEAM (Tecnologia, Educació Visual i Plàstica, Matemàtiques, Ciències).

En aquesta sessió volem fer una aproximació a recursos i estratègies d'aula per incorporar aquestes tecnologies a les dinàmiques dels centres educatius. La primera part de la sessió se centrarà a presentar una selecció de recursos i pràctiques de referència. La segona part, més de reflexió sobre la pràctica docent, ens permetrà valorar les diverses metodologies d'aula que poden afavorir els àmbits maker i STEAM. 
   
17 d'abril. Apps per a aprendre a ubicar-se, conèixer i captar l'entorn des de l'aula
  Formadora: Meritxell Gisbert, geògrafa i tècnica superior en Sistemes d'Informació Geogràfica. Actualment, és professora associada al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Diàriament es fan servir múltiples aplicacions mòbil, ja sigui per comunicar-se, per localitzar-se, per compartir experiències o per jugar. Ara bé, n'hi ha moltes d'altres que permeten conèixer i analitzar el territori situant (geolocalitzant), visitant (realitat augmentada) o captant (fotografia 360º) l'entorn. L'objectiu d'aquesta activitat és que el professorat testegi aquest conjunt d'aplicacions mòbils perquè en un futur les pugui incorporar en el seu programa docent. L'experiència demostra que, amb l'ús d'aquestes eines a l'ensenyament, és possible crear un aprenentatge actiu, interactiu i atractiu a les aules. 
   
8 de maig. Escape Room i Breakout aplicats a l'educació
  Formador: Dani Blasi, ambaixador STEAM a la Catalunya Central.

Una escape room educativa és una experiència gamificada d'aprenentatge cooperatiu i experiencial per aprendre de manera dinàmica i significativa. Parlarem de les possibilitats i elements essencials de les escape room i els breakout aplicats a l'educació, en veurem alguns exemples i facilitarem un model per a dissenyar-ne. Així mateix, presentarem les escape room digitals, donarem recursos per incorporar el mòbil en les escape room a l'aula i personalitzarem alguns materials amb els continguts que ens interessi treballar.

Nota informativa: A més del dispositiu mòbil convé portar un ordinador portàtil. 

Certificació:
Els certificats de les sessions matriculades de manera independent no seran acumulables i no estan reconeguts pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
El cicle de cinc sessions està reconegut com a formació permanent del professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Per tenir dret al certificat corresponent us heu de matricular a tot el cicle i assistir a un mínim del 80% de les hores de durada.
Per obtenir la certificació haureu de signar cada dia els fulls corresponents, que trobareu a l'entrada de l'edifici fins a les 19:30h.

Preu: 
  - Tot l'itinerari: 55€
  - Cada sessió matriculada de manera única: 12€