Disseny de projectes de llengua i literatura a secundària

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a: professorat d'educació secundària.
Durada: 30 hores. (21 presencial + 9 de treball autònom)
Calendari: dilluns 17 de febrer; 2, 16 i 30 de març; 20 d'abril; 11 i 25 de maig de 2020.
Horari: de 18 a 21h
Lloc de realització: Casa Convalescència, Barcelona. Sant Antoni M. Claret, 171. Cantonada Sant Quintí.
Professorat: Rosalía Delgado i Teresa Verdaguer.
Preu: 85€
Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Avís
Atesa la situació i en previsió que no es podrà fer formació presencial durant el primer trimestre, hem reconsiderat la proposta de tancament presencial que els havíem fet, de manera que es tancarà en aquestes dues sessions en videoconnexió: 
Dia 29 de juny de 18 a 21 hores
Dia 13 de juliol de 18 a 21 hores

Presentació:
Estàs començant i vols un acompanyament per muntar les teves classes de llengua?
Fa anys que dones classes i voldries canviar una mica el plantejament dels continguts de llengua i literatura?
Et preocupa com acompanyar els aprenentatges lingüístics en el marc globalitzat per projectes?
Aquest curs s’adreça principalment als docents de llengua i literatura catalanes i castellanes que volen implementar un enfocament més competencial sense perdre el rigor de la matèria. També pot ser útil al professorat d’altres àrees.
L’objectiu del curs és portar a l’aula una proposta nova dels continguts de sempre, elaborada al llarg dels curs i fonamentada en una breu introducció teòrica sobre la didàctica de la matèria.

Objectius:
Acompanyar en el plantejament competencial dels continguts de llengua i literatura
Conèixer els principis del treball per seqüències didàctiques i com poden ser útils per desenvolupar els coneixements de llengua i literatura en el treball globalitzat

Continguts:
Com s’aprèn llengua i literatura? Bases de les Seqüències Didàctiques (SD).
Llibres de text, programació i currículum. L’avaluació del treball. Disseny d’una proposta (I).
La llengua en els projectes de Treball Globalitzat (TG). Disseny d’una proposta.

Metodologia:

Comentarem algunes lectures i pràctiques de didàctica de la llengua i de la literatura per establir uns aspectes clau a tenir en compte en el plantejament dels continguts a l’aula. Les sessions seran participatives i s’aprofitaran per plantejar experiències per portar a l’aula i per compartir dubtes i idees. Pretenem que les sessions esdevinguin un espai d’intercanvi de les experiències d’aula.
 
Avaluació:
Es demanarà: 
- La lectura d’alguns articles o capítols de publicacions de didàctica, 
- El disseny d’una proposta didàctica de la matèria aplicant els criteris elaborats a partir de la reflexió sobre les lectures i les pràctiques comentades
- La posada en comú de l’experiència de la pràctica a l’aula de la proposta dissenyada (amb evidències)

Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva de totes les tasques planificades en relació amb l'aprofitament de l'activitat.