Capacitació en debat parlamentari britànic per a professorat

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a: professorat d'educació secundària, cicles formatius i professorat universitari.
Durada: 30 hores.
Calendari de les sessions presencials: 2, 3, 10, 17, 24 i 31 d'octubre; 7 i 14 de novembre. El curs s'allargarà fins al 28 de novembre per l'elaboració i presentació de les tasques.
Horari: de  15:30 a 18:30h.
Lloc de realització: Aula 14 de la Facultat de Dret de la UAB. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). La sessió del 7 de novembre es farà a l'INS Jaume Mimó de Cerdanyola del Vallès.
Professorat: Margarita Bonet, Leo Lamsdorff-Galagane,Gorka Samaniego i Francisco Javier Torres.
Preu: 90€
Codi curs:  4162/1
Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat


Presentació:
Aquest curs respon a l'interès creat per altres activitats realitzades amb alumnat i professorat de secundària en els dos darrers cursos des del GAD. Això ha originat l'interès des dels instituts per implementar aquesta modalitat ens els instituts mitjançant del repte d'organitzar unes primeres lliguetes amb alumnes d'ESO i/o Batxillerat o Mòduls.

Objectius:

 • Formar el professorat perquè puguin donar a conèixer la modalitat i formin els seus alumnes.
 • Donar els instruments per muntar les pròpies lligues.

Continguts:
Sessió 1: Francisco Javier Torres
 • Introducció al debat reglat
 • Estructura i regles bàsiques del debat en format BP
 • Què es debat. Esperit de la moció

Sessió 2: Francisco Javier Torres
 • Rols
  • Compliment del rol
  • Càrrega de la prova segons rols
  • Tipus d'argumentació bàsica segons rols

Sessió 3: Gorka Samaniego
 • Estructures d'argumentació bàsica
  • Acrei
  • Sail
  • Toulmin
  • Per comparativa

Sessió 4: Gorka Samaniego
 • Estratègies d'argumentació
  • Construcció
  • Refutació
  • Reconstrucció

Sessió 5: Margarita Bonet
 • Decidir posicions o jutjar
  • D'equips
  • Puntuacions d'oradors

Sessió 6: Margarita Bonet
 • Decidir què i com es debat: adjudicar

Sessió 7: Leo Lamsdorff
 • Recursos per als encreuaments i gestió dels resultats: tabular

Sessió 8: Gorka Samaniego i Leo Lamsdorff
 • Organització d'una lligueta o torneig
  • Logística
  • Recursos humans
  • Polítiques d'equitat

Sessió 9: Gorka Samaniego, Francisco Javier Torres i Margarita Bonet
 • Exercici virtual d'adjudicació: exercici real de decisió sobre les mocions d'un minitorneig i examen de jutges.

Sessió 10: Gorka Samaniego, Francisco Javier Torres i Margarita Bonet
 • Exercici virtual: fer un projecte de lligueta o torneig.

Per a les sessions 9 i 10 es dividirà les persones assistents en grups de treballs i es pactarà els dies i les hores de connexió.

Metodologia:
El curs està distribuit en:
8 sessions presencials de 3 hores cadascuna: aquestes sessions segueixen l'estructura bàsica de la formació real d'aquest tipus de modalitat de debat que consisteixen en una primera part de taller teòric de 45m + 1 hora d'exercicis pràctics + pausa de 15 minuts + 30 minuts d'avaluació dels exercicis i preguntes sobre la pràctica.

Es preveuen dues sessions d'exercicis via aula moodle en grup com a final del curs amb un dobles objectiu:
 • Reproduir la situació real d'organització d'una lligueta en grup.
 • Tenir ítems d'avaluació més enllà de l'assistència.
Avaluació:
Es durà a terme amb els projectes a desenvolupar en grups en les sessions virtuals.
1r exercici: fer una taula de mocions, això requereix proposta de temes formulats, avaluació d'aquests, elecció de 6 temes i justificació mitjançant un quadre excel específic.
2n exercici: preparar un projecte per a realitzar una lligueta amb la previsió de tots els elements, logístics, humans i tecnològics necessaris.

Seran dos exercicis pràctics, repartits en grups en funció dels alumnes inscrits, serà una activitat tutoritzada per l'aula moodle. Emulen la situació de treball real i comptaran amb la tutorització i acompanyament dels docents. La finalitat és que puguin desenvolupar els projectes de cara a traslladar-los als seus propis centres.

Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores presencials del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva de totes les tasques planificades en relació amb l'aprofitament de l'activitat.