Aprenent a entendre els infants amb TEA a l’escola

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a:
professorat d'educació infantil i d'educació primària i professionals de l’àmbit de l’educació i de l’àmbit clínic i de la salut que treballin o estiguin interessats en comprendre el funcionament dels infants amb TEA.
Durada: 16 hores (2 divendres, de 18 a 21 h. + 2 dissabtes, de 9 a 14h).
Calendari: 15, 16, 29 i 30 de novembre de 2019.
Lloc de realització: Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB. Divendres, aula 71; dissabtes aula 51-52.
Professorat: professionals experts de diferents equips i amb àmplia experiència de treball amb els infants TEA.
Preu: 40€
Codi curs: 4197/1                Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Presentació:
Per sisè any consecutiu, en col·laboració amb PRESME, organitzem un curs adreçat a professionals de l’educació i clínics amb l’objectiu de millorar la comprensió del funcionament dels infants amb TEA i d’oferir eines i estratègies per facilitar el treball amb aquests nens als espais educatius.
Es realitzaran quatre sessions durant dos caps de setmana (divendres tarda i dissabte matí) en què s’oferirà informació, de caire tant teòric com pràctic, adreçada a la comprensió del funcionament TEA.

Objectius:

 • Ajudar a entendre les peculiaritats del funcionament mental dels infants amb TEA, tot acceptant que no es tracta de recuperar un retard o de modificar un comportament, sinó d’oferir un context de desenvolupament estable i contenidor.
 • Afavorir l'acompanyament a les famílies en les seves dificultats.
 • Oferir estratègies i eines per a l’atenció d’aquests infants a l’escola ordinària, adreçades sobretot a aspectes tan importants com el desenvolupament d’habilitats socials, de comunicació, d’autonomia i d’independència.
 • Oferir un espai que permeti compartir amb la resta de participants allò que els preocupa dels infants, canalitzar el seu estrés i ajudar-se mútuament. Contenir les preocupacions i els efectes de la problemàtica de l’infant en el context.

Continguts:

 • Aproximació al funcionament de l’infant amb TEA i el seu entorn.
 • Característiques del TEA.
 • L’educació dels infants amb TEA a la família i a l’escola.
 • Necessitats educatives de l’alumnat amb TEA.
 • Comprensió i estratègies didàctiques per a infants amb TEA.
 • Suggeriments generals per a la pràctica del dia a dia. Estratègies i recursos.
  • Estratègies a utilitzar: estructura, repetició, anticipació, record, treball amb límits, eines comunicatives, aprenentatges socials i com afavorir-los.
  • Estratègies organitzatives i estratègies didàctiques en matèries instrumentals.
  • Pràctiques inclusives; USSEs, vetlladors, escolaritat compartida, atenció a domicili, continguts adaptats, etc. Com i quan implementar-los.

Metodologia:
Els diferents experts aportaran informació teòrica i pràctica sobre els diferents continguts.
Les sessions dels divendres consistiran en presentacions i discussions entre els ponents i participants.
A les sessions dels dissabtes es dividirà el grup en dos subgrups, que treballaran en format taller amb diversos experts.

Observacions:
Prèviament a les sessions s’enviarà material bibliogràfic.
S’ofereix la possibilitat de comentar casos presentats pels propis participants i s’agrairan totes les aportacions.

Avaluació i certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat.


Curs organitzat en col·laboració amb Fundaci? PRESME