Recursos pràctics per elaborar projectes STEAM en llengua anglesa basats en les Arts

Modalitat: virtual.
Adreçat a: professorat de tots els nivells educatius, relacionat amb l'àmbit artístic.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 2 al 16 de juliol de 2018.
Professorat: Ester Forné Castaño, professora i membre dels equips ICE de TIC+C i Amb Sense. Art i Escola.
Preu: 80€
Codi curs: 30067          Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Formulari d'inscripció

Presentació:
Com començar un projecte amb el meu alumnat? Com integrar els continguts? Com integrar les Arts en un projecte STEAM? Quin pes dono a cada disciplina en un projecte? Com ensenyar àrees curriculars en llengua anglesa? Com avaluo el projecte?

La present formació no pretén donar propostes pràctiques tancades sinó que parteix d’una concepció creativa, oberta, flexible i adaptable a qualsevol tipus d’alumnat. El curs ofereix també l’acompanyament en l’elaboració de tasques com a punt de partida per a projectes STEAM fent ús de recursos pràctics i fàcilment implementables a l’aula.

La presència de l’anglès i d'Internet a les aules ha donat una nova dimensió a l’educació. Un projecte escolar que aspiri a ser actual ha de completar els aspectes més formals amb les creacions sorgides de la xarxa i amb dimensió internacional. L’art contemporani, sovint impregnat del pensament científic en diferents projectes, dóna resposta a les noves formes d’entendre el món des d’un punt de vista interdisciplinari i globalitzador dels aprenentatges.

Objectius:

 • Oferir models en el disseny d’activitats competencials i globalitzadores que requereixin integrar continguts de diferents àmbits: art, música, disseny, TIC, ciència, tecnologia, matemàtiques...
 • Adquirir recursos per a la realització de projectes escolars, especialment en llengües estrangeres fent referència a la metodologia AICLE-CLIL.
 • Conèixer, valorar i ser capaç d’incorporar els recursos multimèdia a l’aula.
 • Aproximar-se a fets científics a partir de l’art contemporani, o a la inversa.
 • Valorar el component creatiu i comunicatiu dels llenguatges artístic, científic, tecnològic i matemàtic.
 • Fomentar el treball col·laboratiu a l’aula i entre professionals de l’educació.

Continguts:
 • Recursos digitals.
 • Eines multimèdia com a instruments per a la creació.
 • Elaboració de produccions creatives i missatges audiovisuals amb eines digitals a partir de l’experimentació.
 • Artistes contemporanis i les seves connexions amb la ciència, la tecnologia i les matemàtiques.
 • Introducció a la metodologia CLIL per al treball de les àrees de tecnologia, de ciències i artística en llengua anglesa.
 • Ús de la llengua anglesa per a l’expressió de idees i pensaments de contingut tecnològic, científic i artístic.
 • Treball cooperatiu en xarxa internivell i transdisciplinari.

Metodologia:
El curs partirà d’una metodologia basada en el treball de projectes des d’un punt de vista competencial i globalitzador dels aprenentatges. Es donaran recursos diversos amb els quals cada persona dissenyarà la seva pròpia activitat per tal d’adaptar-la millor al seu context educatiu.

No és un curs basat exclusivament en l’elaboració de projectes STEAM, ni tampoc específicament basat en la metodologia CLIL-AICLE per al treball d’una àrea específica en llengua anglesa. Tot i això, farem referències contínues i aproximacions a diferents metodologies per tal que les activitats resultants puguin ser implantades amb facilitat als projectes específics de cada centre.

Observacions:
La llengua vehicular serà principalment l'anglès, però no es requereix un nivell alt de domini de l'idioma. Si es prefereix també podeu consensuar amb la formadora utilitzar una altra llengua.

Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Per tenir dret al certificat caldrà fer com a mínim el 80% de les activitats i obtenir una valoració positiva del personal formador quan a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones assistents. En aquest curs, es demanarà una tasca a fer a cada mòdul i un petit projecte final, sempre de caràcter pràctic. Es valorarà de manera especial la creativitat i l’adaptació de les propostes i les tasques a la realitat educativa de cada docent.

Formulari d'inscripció