Presentació


Cursos per a Gent Gran és un programa d’activitats d’extensió universitària organitzat per l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), adreçat als socis de l’Associació de les Aules d’Extensió Universitària per al Temps Lliure. Els cursos es porten a terme a Barcelona, als locals de la Casa Convalescència de l’Hospital de Sant Pau, des de l’any 1996. Aquest programa permet reforçar els nexes entre la universitat i la societat, perquè arriba a sectors socials que potser estan allunyats del món universitari.

Des de l’inici, l’objectiu del programa ha estat potenciar una formació dirigida a la gent gran, amb l’ajut d’especialistes, orientada a l’estudi de temes d’interès comú, i també posar a disposició d’aquestes persones un espai de trobada, comunicació, reflexió i debat sobre aspectes diversos de la història, l’economia, la política, l’art, la música i la ciència.

Les activitats es desenvolupen entre els mesos d’octubre i maig. Per al curs 2019-2020 s’han programat 43 cursos de temàtica variada, distribuïts en onze grups.

Els cursos s’organitzen en torns de dilluns i dimecres o de dimarts i dijous, i els divendres en modalitat intensiva, en horari de matí o tarda en funció dels grups. Cada curs comprèn entre set i vuit sessions d’una hora i mitja cadascuna. Cada grup d’alumnes té l’oportunitat de reflexionar i aprofundir sobre vuit temes, la qual cosa comporta poder tenir cada any acadèmic diverses perspectives de la cultura, que es van succeint i alternant any rere any.