Informació administrativa 2022-2023


 

Automatrícula:

A partir del 12 de setembre fins al 14 d'octubre de 2022 o fins a l'exhauriment de les places.

Informació d'interès

  • Preu de la matrícula
    • Modalitat virtual: 130 €
    • Modalitat presencial: 290 €
  • L'Associació Aules d'Extensió Universitària per al Temps Lliure es posarà en contacte amb totes les persones matriculades en aquests cursos per procedir al cobrament de la quota de l'associació, tal com s’indica a la normativa. Per a més informació podeu accedir a la seva pàgina Web: https://www.aeu-tempslliure.cat/

El calendari de matrícula és el mateix per a la modalitat virtual i per a la modalitat presencial 

 

Sol·licitud d’anul·lació de la matrícula
Un cop formalitzada la matrícula, només es farà la devolució de l'import en els casos de malaltia greu o d'accident i sempre que no hagi començat el curs. El tràmit es farà amb una sol·licitud al Registre de la UAB, amb la documentació corresponent que acredita la situació al·legada.