Grup 5P

Del 17 de gener al 9 de maig de 2022

Dilluns, de 9:30 a 13 h

 

Aquí us podeu descarregar la programació dels cursos del grup 5P

Docent:
Salvador Comelles Garcia

Descripció:
Una de les característiques del llenguatge que utilitzem per comunicar-nos és la seva variació: varia segons les característiques del parlant, segons el context social en què es troba, segons les convencions del gènere discursiu que s’està construint... La literatura reflecteix aquesta variació del llenguatge aplicant-li les seves pròpies convencions i la creativitat de cada autor. En aquestes sessions volem analitzar la variació lingüística en els textos literaris i explorar quines particularitats té segons el gènere literari de què es tracti. I, al capdavall, volem que aquesta anàlisi ens ajudi i ens estimuli com a lectors.

Sessions:

  1. La variació lingüística. Oralitat, escriptura i gèneres literaris.
  2. La narrativa: el llenguatge del narrador i la construcció del personatge.
  3. La poesia: de l’arcaisme a la col·loquialitat.
  4. El teatre: la paraula en el regne de la multimodalitat.
  5. La literatura infantil i juvenil: llenguatge, experiència i formació literària.

 

Docent:
David Ballester Muñoz

Descripció:
Avui dia aquest període és objecte d'un aferrissat debat. S'enfronten visions i anàlisis clarament contraposats, en part per emprar paràmetres ideològics del present per analitzar aquells anys. Al llarg de les sessions del curs analitzarem els seus factors clau, posarem èmfasi en aspectes no gaire coneguts, més enllà dels especialistes, per oferir una interpretació global d'uns anys claus en la nostra història recent.

Docent:
Cecília Llobet Roig

Descripció:
Quan visitem un museu trobem moltes obres que tenen com a tema principal la figura femenina però quantes obres realitzades per artistes estan exposades? Quines artistes trobem als llibres d’història de l’art? En aquest curs reflexionarem sobre la invisibilitat de les dones artistes en el passat i la seva importància a la nostra època.
Donada la gran quantitat de dones artistes presents a l’art contemporani només ens centrarem en algunes de les més rellevants com Remedios Varo, Dora Maar, Frida Kahlo, Ana Mendieta, Yayoi Kusama o Marina Abramovic, premi princesa d’Astúries de les Arts 2021, entre d’altres.

  1. La presencia de les dones artistes a les avantguardes de la primera meitat del segle XX. Un exemple: Remedios Varo i el Surrealisme.
  2. Els moviments feministes i les reivindicacions de les dones artistes.
  3. Tres protagonistes de l’art de la segona meitat del segle XX i referents encara a la nostra època: Frida Kahlo, Ana Mendieta i Maria Abramovic.
  4. Dones i arquitectura. L’obra de Zaha Hadid.
  5. Yayoi Kusama: una de les artistes més representatives de l’art actual.

Docents:
Jordi Bartolomé Filella i Cinthia Pereira Rosa

Descripció:
La diversitat biològica no es distribueix per igual a tot el planeta. Hi ha territoris extraordinàriament rics en espècies vegetals i animals. Aquests llocs representen només una dècima part de la superfície de la Terra, però contenen les tres quartes parts del total d’espècies conegudes. La ubicació geogràfica, la mida del territori, la presència d’illes i penínsules poc accessibles, la varietat ambiental, la història evolutiva y la cultural, són les raons d’aquesta diversitat. D’altra banda, el canvi climàtic, la sobreexplotació de recursos, la contaminació i el comerç il·legal d’espècies, són algunes de les amenaces que pateixen els països megadiversos. De tot això, en parlarem aquest curs.

Docent:
Frederic Sesé Sabartés

Descripció:
Ens enamora l’orquestra simfònica, el seu so, morfologia, història i repertori, que en absolut han estat una cosa petrificada i inamovible, com molta gent creu, sinó que ha anat transitant per la història segons els gustos de les èpoques, les possibilitats instrumentals i les aportacions dels compositors i intèrprets.
Primer en veurem l’estructura i funcionament. Mirarem els diferents instruments que la componen, com s’agrupen segons les famílies instrumentals tradicionals i quina és la seva més habitual distribució en l’escenari. Els repassarem tots per explicar-ne les seves funcions i particularitats. En veurem també les tradicions, les places més significants i el funcionament logístic. Mirarem també les funcions bàsiques del director, les indicacions de temps, volum, matisos, començaments i finals… i farem un repàs de les formacions orquestrals més importants que hi ha pel món.
Passarem després a fer un viatge cronològic per cada època, que ha anat forjant un repertori més extens, variat i complex. També i la creativitat dels autors ha anat forçant que instruments i instrumentistes siguin cada vegada més bons, més capaços, més sensibles… El curs, doncs, ofereix un relat històric i cronològic de l’orquestra, des que mereix aquest nom fins avui. Veurem com n’han anat augmentant les possibilitats i prestacions amb exemples cabdals del repertori, triat segons la seva aportació en l’evolució orquestral.
Seguim pensant que no hi ha res millor que el concert en directe en un auditori, però la millora en les tècniques d'enregistrament, la capacitat d’emmagatzematge i la facilitat d'accés a la música proposen un debat interessant en tots els sentits, social, cultural i econòmic. Cal veure fins on els concerts són com un museu on es van repetint les mateixes obres o un acte social i individual de retrobament amb la música i amb cada una de les obres. La realitat, però, és que l’orquestra és un ens viu i dinàmic que ha anat evolucionant i s'ha adaptat a les necessitats i als temps pels que ha transitat.