Grup 3P

Del 12 de gener a l'11 de maig de 2022

Dimecres, de 9:30 a 13 h

 

Aquí us podeu descarregar la programació dels cursos del grup 3P

Docent:
Mariona Sagarra Trias

Descripció:
A Itineraris de la veu i el cant entrarem de ple a la relació de la paraula i la música, la poesia i la cançó, la utilització de la veu com instrument solista i la seva finalitat, sentirem i analitzarem un mateix poema compost per diferents compositores/compositors de diversos estils. Versions. Parlarem de les cançons que ens parlen dels enyoraments, dels exilis però també dels retrobaments, benvingudes... Seguirem aprofundint en el món de la veu: transmissora d'idees, coneixement, emocions i sentiments profunds.

Docent:
Antoni Méndez Vilaseca

Descripció:
Durant més de dos mil·lennis la humanitat s’ha preguntat de què està fet el món, cóm funciona i per què. A partir del segle XVIII, amb l’inici de la ciència moderna, comencem a tenir respostes en forma de lleis físiques, audàcies del coneixement de gran bellesa i profunditat que són autèntics tresors de la cultura universal al mateix nivell que les grans obres de l’art, de la música o de la literatura. No tenim totes les respostes. Potser mai les tindrem del tot, però, com afirmava Carl Sagan, “som la manera que té el cosmos de conèixer-se a si mateix”. Farem una breu passejada per les idees bàsiques que configuren el nostre coneixement actual.

 • Granularitat: àtoms i molècules. Energia i entropia.
 • Els clàssics: Newton i Maxwell. Gravitació i electromagnetisme.
 • Abandó de la intuïció: les revolucions del segle XX. Relativitat i mecànica quàntica.
 • Desconstrucció definitiva de l’àtom: partícules elementals i interaccions.
 • On tot conflueix: Big Bang i evolució de l’univers.

Docent:
Montserrat Santamarina Blanco

Descripció:
Als humans, des dels inicis del temps, ens agrada explicar i escoltar històries. L’estructura del relat -un univers narratiu amb un narrador, uns personatges, unes trames, uns temps i uns espais de la història- es troba darrera de qualsevol acte comunicatiu. Amb els avenços tecnològics i el pas de l’era analògica a la digital, l’storytelling ha desenvolupat formes i formats més sofisticats, estètics i creatius. Aquest curs és un viatge visual i sonor a algunes d’aquestes noves tècniques i recursos narratius del segle XXI. Una proposta divulgativa, lúdica i inspiradora per al meravellós art d’explicar histories.

Tractarem:

 • La ficció sonora i els podcasts.
 • La ficció a Twitter (twitteratura).
 • La ficció audiovisual interactiva.
 • Les narratives transmèdia.
 • La ficció ludificada (els jocs de pistes als museus).
 • La ficció immersiva (els jocs d’escapada en viu o escape rooms).
 • El videomapping narratiu.
 • Les experiències narratives immersives 360 graus
 • L’art digital immersiu (RA i RV)

Docent:
David Ballester Muñoz

Descripció:
Avui dia aquest període és objecte d'un aferrissat debat. S'enfronten visions i anàlisis clarament contraposats, en part per emprar paràmetres ideològics del present per analitzar aquells anys. Al llarg de les sessions del curs analitzarem els seus factors clau, posarem èmfasi en aspectes no gaire coneguts, més enllà dels especialistes, per oferir una interpretació global d'uns anys claus en la nostra història recent.

Docent:
Enric Puig Giralt

Descripció:
L’adquisició de coneixement i el progrés vital dels humans ha estat possible per la interacció entre grups socials. Com a conseqüència, la comunicació és una necessitat primordial per assolir cultura a tots nivells. Però parlar de comunicació implica parlar de llenguatge o de codis pactats, no solament en el pla verbal, sinó també en el no verbal. No obstant, malgrat que la revolució tecnològica ha fet possible entrar en un món digital, la gènesi del llenguatge segueix funcionant de la mateixa manera que en el neolític. La ment humana, per tant, és el primer estadi dins aquest procés de generació de llenguatge, i segueix essent un àmbit de recerca primordial en lingüística cognitiva. En un món mediàtic com l’actual resulta d’alt interès analitzar aquesta relació entre ment i llenguatge, tema que es presenta a través d’aquestes cinc sessions.

 1. Comunicació i llenguatge
  • El llenguatge entre els sistemes de signes
  • Trets específics del llenguatge
  • El llenguatge natural: llengües orals i llengües de signes
  • L’escriptura
 2. Bases cognitives del llenguatge
  • Llenguatge i cervell
  • Pensament, creativitat i recerca científica
  • Origen i evolució del llenguatge
  • Patologies del llenguatge
 3. Lingüística i cognició
  • El lloc de la lingüística dins l’àmbit de les ciències
  • Breu història de la lingüística
  • Aplicacions de la lingüística
  • Sistema, ment i societat
 4. Del llenguatge de la imatge a la imatge del llenguatge
  • Iconisme. La imatge fotogràfica
  • Símbol, signe, icona
  • La projecció metafòrica
  • Proposta d’activitats
 5. El pensament creatiu
  • Anàlisi d’imatges
  • Tècniques de manipulació del llenguatge
  • Figures de construcció
  • Context i situació comunicativa
  • Comentari sobre les activitats proposades

Docent:
Frederic Sesé Sabartés

Descripció:
Ens enamora l’orquestra simfònica, el seu so, morfologia, història i repertori, que en absolut han estat una cosa petrificada i inamovible, com molta gent creu, sinó que ha anat transitant per la història segons els gustos de les èpoques, les possibilitats instrumentals i les aportacions dels compositors i intèrprets.
Primer en veurem l’estructura i funcionament. Mirarem els diferents instruments que la componen, com s’agrupen segons les famílies instrumentals tradicionals i quina és la seva més habitual distribució en l’escenari. Els repassarem tots per explicar-ne les seves funcions i particularitats. En veurem també les tradicions, les places més significants i el funcionament logístic. Mirarem també les funcions bàsiques del director, les indicacions de temps, volum, matisos, començaments i finals… i farem un repàs de les formacions orquestrals més importants que hi ha pel món.
Passarem després a fer un viatge cronològic per cada època, que ha anat forjant un repertori més extens, variat i complex. També i la creativitat dels autors ha anat forçant que instruments i instrumentistes siguin cada vegada més bons, més capaços, més sensibles… El curs, doncs, ofereix un relat històric i cronològic de l’orquestra, des que mereix aquest nom fins avui. Veurem com n’han anat augmentant les possibilitats i prestacions amb exemples cabdals del repertori, triat segons la seva aportació en l’evolució orquestral.
Seguim pensant que no hi ha res millor que el concert en directe en un auditori, però la millora en les tècniques d'enregistrament, la capacitat d’emmagatzematge i la facilitat d'accés a la música proposen un debat interessant en tots els sentits, social, cultural i econòmic. Cal veure fins on els concerts són com un museu on es van repetint les mateixes obres o un acte social i individual de retrobament amb la música i amb cada una de les obres. La realitat, però, és que l’orquestra és un ens viu i dinàmic que ha anat evolucionant i s'ha adaptat a les necessitats i als temps pels que ha transitat.