Grup 2M


Grup 2M: dimarts i dijous, de 10.30 a 12 h

Aquí us podeu descarregar la programació dels cursos del grup M2

 

Professor:
Manuel Álvarez Gómez

Descripció:
El curs té com objectius proporcionar una sèrie de conceptes i processos financers bàsics a participants sense coneixements financers previs. Facilitar que els participants es familiaritzin amb uns coneixements financers, teòrics i pràctics, que els permetin entendre el funcionament i característiques del sistema financer i de les operacions financeres bàsiques

 • Temes introductoris: una visió panoràmica del sistema financer. Introducció a les eines de càlcul financer.
 • El client de les entitats financeres.
 • Introducció als mercats financers.
 • L’inversor i els mercats financers.
 • Empresa i rendibilitat

Calendari
Dimarts, del 17 de novembre al 22 de desembre de 2020.

Professor:
Salvador Comelles Garcia

Descripció:
Aquest curs vol ajudar a entendre les estratègies que utilitzem socialment quan volem convèncer els nostres interlocutors (o que són utilitzades per convèncer-nos). Ho exemplificarem amb l’anàlisi d’enunciats reals, tant orals com escrits, pertanyents a diferents àmbits socials (conversa privada, discurs polític, article periodístic...).

 • Els canals de la persuasió.
 • L'espai comunicatiu de l'argumentació.
 • La fonamentació de l'opinió: arguments i fal·làcies.
 • El poder persuasiu del llenguatge.
 • Els mecanismes lingüístics de l’assertivitat.

Calendari
Dijous, del 19 de novembre al 17 de desembre de 2020.

Professor:
Ferran Madico Rodríguez

Descripció:
Shakespeare, Ibsen, Txèkhov, B. Brecht... són alguns dels grans autors de la literatura dramàtica. Les seves obres escèniques són referents en el teatre occidental i representades en tots els teatres del món.
Però, per què? En aquestes cinc sessions, desvelarem els secrets de la seva dramatúrgia, analitzarem perquè són referents indiscutibles, què han aportat a la història del teatre occidental... en definitiva, sabrem perquè és tan interessant saber qui són, i com són. I ho farem d'una manera lúdica, amena, destacant els trets més fonamentals de les seves obres dramàtiques. Llegirem petits textos de cadascun, per descobrir les seves confessions més reveladores i així entendrem la seva importància en la història de la humanitat .

 • Presentació, posicionament històric i cultural dels autors estudiats. Visió general de la literatura dramàtica.
 • El teatre renaixentista: Shakespeare.
 • El teatre naturalista: Ibsen, Txèkhov.
 • El teatre èpic: Bertolt Brecht.
 • La seva presencia en el teatre, el cinema i la narrativa d'avui.

Calendari
Dimarts, del 12 de gener al 9 de febrer de 2021.

Professor:
Jordi Bernat Falomir

Descripció:
En les sessions realitzades sobre la morfologia i el creixement urbà de Barcelona s'ha exposat com ha anat formant-se la ciutat actual, en les seves diverses formes d'ocupació del territori. També com determinades intervencions en el teixit urbà existent han modificat la jerarquia de valors del sòl.
Ara es proposa veure com es va “edificant” la ciutat, els diferents estils arquitectònics i, centrant-nos en el modernisme, un dels moments més interessants de l'arquitectura catalana, a partir de l'obra de tres dels arquitectes modernistes més significatius (Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch i Gaudí), l'evolució del modernisme cap el noucentisme i l'aparició del racionalisme en el primer terç del segle XX.

 • La forma de la ciutat i la seva arquitectura. Síntesi de la formació de la Barcelona actual. Dels mestres d'obres als arquitectes.
 • L'arquitectura de l'eixample de Barcelona i els seus arquitectes. De l'arquitectura clàssica al modernisme.
 • L'obra de Lluís Domènech i Montaner.
 • Gaudí i els seus deixebles.
 • Josep Puig i Cadafalch: del modernisme al noucentisme.
 • El pas al racionalisme.

Calendari
Dijous, del 14 de gener a l'11 de febrer de 2021.

Professor:
Marcel Costa Vila

Descripció:
El temps atmosfèric condiciona moltes de les nostres activitats independentment d'on vivim i a què ens dediquem. Actualment les noves tecnologies ens permeten un coneixement detallat i gairebé instantani de la situació de l'atmosfera a qualsevol lloc de la Terra i en qualsevol moment, i fer-ne prediccions acurades a diversos dies vista.
Començarem aquest curs aprenent la interpretació de mapes del temps per convertir-nos en homes i dones del temps, si més no afeccionats. Tractarem també les diverses tecnologies que s'usen actualment per estudiar l'atmosfera i elaborar les prediccions meteorològiques, com és el cas dels satèl·lits, els radars i els radiosondatges.
A la segona part del curs, que correspon a les sessions tercera i quarta, explicarem les característiques i procés de formació de la gran diversitat de fenòmens atmosfèrics originats per l'aigua atmosfèrica (hidrometeors), com és el cas del gebre, la pluja gelant, la pedra, el calabruix i la pluja de fang.
Dedicarem la darrera sessió del curs a analitzar les causes, evolució i conseqüències de l'episodi meteorològic més destacat de l'any 2020: El temporal Glòria, una pertorbació atmosfèrica que va afectar Catalunya amb pluges torrencials, vents huracanats i un onatge mai vist.

Calendari
Dimarts, del 23 de febrer al 23 de març de 2021.

Professor:
Joan Maria Martí Mendoza

Descripció:
En Richard Wagner cercava en l'òpera la idea de l'art total on es conjuminaven les arts escèniques de la interpretació amb les de la música, un text de caire literari i fins i tot les belles arts amb uns decorats acuradíssims.
Quan mirem les programacions dels gran palaus operístics veiem noms de compositors que coneixem i, alguna vegada, noms que ens són més o menys desconeguts. Passa totes les temporades. Però, si ens hi fixem, gairebé mai, per no dir un percentatge mínim de vegades, hi ha el nom d'alguna compositora.
De compositores d'òpera n'hi ha des principis del segle XVII, quan va néixer aquesta disciplina artístic-musical. I n'hi ha hagut fins als nostres dies, passant per l'època de la revolució francesa, per les guerres mundials o fins avui.
En aquest curs coneixerem algunes compositores d'òpera i dels seus derivats com l'òpera de cort, l'òpera comercial, l'opereta o també de sarsuela. Una música fascinant que, a poc a poc, torna a reviure a mida que es va redescobrint.

Calendari
Dijous, del 25 de febrer al 25 de març de 2021.

Professor:
Josep Maria Salrach Marès

Descripció:
Després d'una breu exposició sobre el sistema alimentari mundial actual, acompanyat d'un balanç d'èxits i fracassos, mirarem enrere i examinarem els grans canvis històrics experimentats i protagonitzats per la humanitat en l'obtenció i producció d'aliments. Com és lògic, l'agricultura, en relació amb els canvis dels sistemes socials, sobretot els darrers dos-cents anys, centrarà la nostra atenció. El curs es clourà amb una reflexió que, partint del present, s'adreçarà al futur.

 • De caçadors i recol·lectors a pagesos i pastors.
 • La construcció del món rural.
 • De l'autosubsistència al mercat.
 • L'agricultura industrialitzada i la fi del món pagès.
 • El futur problemàtic: alimentar el planeta.

Calendari
Dimarts, del 13 d'abril a l'11 de maig de 2021.

Professors:
Jordi Bartolomé Filella i Cinthia Pereira Rosa

Descripció:
Els animals tenen consciència? I sentiments? Podem explicar la nostra conducta a partir dels principis que regeixen el comportament animal? Aquestes són algunes preguntes que es plantegen els etòlegs i que tractarem durant aquest curs. Veurem quins avantatges obté un animal d’un determinat comportament. Analitzarem la conducta des del punt de vista de l’evolució en l’anomenada ecologia del comportament. Diferenciarem entre comportaments innats i apresos i quan aquests són provocats per una causa interna o externa. També aprofundirem en les experiències per modificar el comportament en medis controlats i el paper que han tingut en la psicologia. Tractarem fenòmens propis del món animal, de clara rellevància en l’espècie humana com són les migracions, l’aprenentatge, la socialització o la comunicació.

Calendari
Dijous, del 15 d'abril a l'13 de maig de 2021.