Curs 2021-2022

Informació general

Cursos per a Gent Gran és un programa d’activitats d’extensió universitària organitzat per l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), adreçat als socis i socies de l’Associació Aules d’Extensió Universitària per al Temps Lliure. Els cursos es porten a terme a Barcelona, als locals de la Casa Convalescència (ubicada al recinte històric de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau), des de l’any 1996. Aquest programa permet reforçar els nexes entre la universitat i la societat, perquè arriba a sectors socials que potser estan allunyats del món universitari. Des de l’inici, l’objectiu del programa ha estat potenciar una formació dirigida a la gent gran, amb l’ajut d’especialistes, orientada a l’estudi de temes d’interès comú, i també posar a disposició d’aquestes persones un espai de trobada, comunicació, reflexió i debat sobre aspectes diversos de la història, l’economia, la política, l’art, la música i la ciència.

Atesa la situació sanitària, que encara es manté, derivada de la covid-19 i les conseqüents mesures de distanciament social hem elaborat una programació més reduïda i alternativa, en format no presencial, que començarà a l'octubre de 2021, i una altra en format presencial, que començarà al gener de 2022.

Grups i horaris
Hi haurà dos grups en format virtual i dos més en format presencial, amb els següents calendaris i horaris:

 • Grups en format virtual (del 25 d'octubre de 2021 a l'11 de maig de 2022):
  • Grup 1V, dilluns i dimecres, de 10:30 a 12 h 
  • Grup 2V, dimarts i dijous, de 10:30 a 12 h
 • Grups en format presencial (del 12 de gener al 13 de maig de 2022):
  • Grup 3P, dimecres, de 9:30 a 13 h 
  • Grup 4P, divendres, de 9:30 a 13 h
  • Grup 5P, dilluns, de 9:30 a 13 h

Modalitat virtual
Les classes seran no presencials, amb les explicacions del professorat i participació de l'alumnat a través de videoconferència i amb suport del material que es consideri adequat a l'aula virtual moodle.
Es faran amb la plataforma institucional de la UAB, Teams. Per tal de facilitar el seguiment, des de l'ICE us donarem les indicacions i el suport per connectar-vos-hi i fer-la servir.

En aquesta modalitat, el curs es reparteix, com sempre, en quatre períodes. Cada grup farà dues matèries per setmana. Les classes seran d’una hora i mitja i cada matèria tindrà una durada de cinc sessions. Així doncs, a final de curs, cada grup haurà fet 8 matèries en total i els continguts seran diferents i inèdits als que s’han fet anteriorment.

Modalitat presencial
Les classes es faran a les aules de Casa de Convalescència. Es faran dues matèries en un mateix dia i només hi haurà un grup per dia a l'aula.

En la modalitat presencial, el curs es reparteix en tres períodes. Cada grup farà dues matèries un mateix dia cada setmana. Les classes de cada matèria seran d’una hora i mitja i cada matèria tindrà una durada de cinc sessions. Així doncs, a final de curs, cada grup haurà fet 6 matèries en total i els continguts seran diferents i inèdits als que s’han fet anteriorment.

Programació de matèries
Els continguts seran nous i diferents als que s'han fet anteriorment i en el marc de les àrees de coneixement del món cultural, científic, literari, musical, històric, artístic, etc.
Aquest proper curs el tornem a considerar un parèntesi en la programació habitual tant en el format i en la durada com en el nombre de grups i alumnes.

Trobareu la distribució de grups, matèries, calendari i horari, així com la descripció dels cursos a l'enllaç del menú de l'esquerra.

Matrícula
La matrícula es farà només per internet, podeu consultar el calendari administratiu per saber-ne les dates i accedir a l'enllaç quan comenci el període.

Encara que no es matriculin en aquesta nova edició especial del 2021-2022, totes les persones que hagin estat matriculades als Cursos per a Gent Gran durant des del curs 2019-2020 tindran plaça garantida per al curs acadèmic en què es pugui tornar a la normalitat.